Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - In San Nicolas is Elmar versneld bezig met werkzaamheden. Het gaat om essentieel onderhoud aan het netwerk, om de doorgifte van stroom te kunnen blijven garanderen.

aruelmarDe werkzaamheden zijn zowel boven de grond als ondergronds.
In een uitgebreid persbericht leggen verschillende afdelingen van Elmar uit wat de werkzaamheden inhouden. Operations-manager Albertico Koolman vertelt dat de bovengrondse werkzaamheden plaatsvinden aan de elektriciteitspalen, de distributielijnen en de componenten van de elektra die op de palen. Veel zal worden vervangen. De werkzaamheden onder de grond hebben te maken met alle transformatorhuizen en substations. De elektriciteitsonderdelen in deze transformatorhuizen worden vervangen. Aan de zeven substations wordt onderhoud gepleegd.
Aruba heeft zo’n 1.000 transformatorhuizen, waarvan er in San Nicolas 190 staan. Het projectteam en het onderhoudsteam van Elmar hebben besloten om met de werkzaamheden in San Nicolas te beginnen. De teams schuiven langzaam op richting Savaneta en Pos Chiquito. Daarna zal Oranjestad aan de beurt komen. In alle transformatorhuizen worden zogenoemde ‘smart meters’ geplaatst. Elmar kan deze meters op afstand monitoren en zien als er een stroomonderbreking of probleem op het netwerk is. Ook kan Elmar exact zien waar het probleem zich voordoet.
,,Onderhoud vereist een gedetailleerde planning”, legt supervisor Underground Services Eurvin Goeloe uit. ,,Onze inspecteurs van de kabelafdeling zijn vorige maand begonnen om alle transformatorhuizen in San Nicolas te inspecteren. We willen weten waar we extra aandacht aan moeten besteden. De werkzaamheden hebben te maken met de elektra van de laagspanning en van de hoogspanning.”
Voor de genoemde werkzaamheden in San Nicolas zet Elmar een speciaal team in. De reguliere werkzaamheden die Elmar uitvoert, worden door andere teams gedaan. Het team dat de werkzaamheden uitvoert, heeft recent het werk in Bubali, Moko en Ayo afgerond.
,,Bij de werkzaamheden maakt Elmar een inschatting hoe groot de kans dat de toevoer van elektriciteit wordt onderbroken. Als het voor de veiligheid van onze collega’s van belang is, wordt de stroom door Elmar zelf onderbroken. In die gevallen sturen we een bericht uit via sociale media en kondigen we via kranten en radio aan in welke buurten tijdelijk geen stroom is”, zegt woordvoerder Audrey Croes.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.