Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Andy Lee wordt voorgedragen als staatsraad van het Koninkrijk. Zijn benoeming gaat in op 1 januari. Hij volgt daarmee Mildred Schwengle op, die deze functie de afgelopen zes jaar bekleedde. Zij stopte recent, op 1 november.

ARUstaatsraadDe Raad van State heeft dit nieuws gisteren bekendgemaakt. Lee zal bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk in dienst treden als staatsraad voor het land Aruba. Vicepresident Thom de Graaf van de Raad van State: ,,Ik ben blij met de komst van Andy Lee als staatsraad van het Koninkrijk voor Aruba. Ik verheug me op de toekomstige samenwerking met hem. Het is goed dat de regering van Aruba in nauw overleg met de Raad van State snel met een opvolger voor Milly Schwengle is gekomen en dat de Rijksministerraad voortvarend met de voordracht van Andy Lee heeft ingestemd. Op deze manier wordt het belangrijke werk van de staatsraad voor Aruba binnen de Raad van State van het Koninkrijk voortgezet.”
De Arubaanse regering heeft verheugd gereageerd op de voordracht van Lee. De Rijksministerraad (RMR) heeft de voordracht gisteren goedgekeurd. ,,We krijgen met Andy Lee een ervaren vertegenwoordiger in de Raad van State, die in staat is om de beste beslissingen te nemen die in het belang zijn van Aruba. Andy heeft meer dan dertig jaar ervaring bij de overheid en semi-overheid, zowel op Aruba als op Curaçao en Bonaire. De regering wenst Andy Lee heel veel succes.”
Lee studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1995 tot 2005 was hij directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek Aruba, daarna werd hij lid van de Staten van Aruba. Van 2011 tot 2020 was Lee raadadviseur voor de minister van Algemene Zaken van Aruba en aansluitend anderhalf jaar hoofd van de afdeling Onderzoek van de Centrale Bank van Aruba.
De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk adviseert in hoofdlijnen over dezelfde zaken als de Afdeling advisering van de Raad van State. Bij de Raad van State van het Koninkrijk gaat het over aangelegenheden die niet alleen Nederland, maar het gehele Koninkrijk raken: rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur en rijksverdragen. In de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk zitten de leden van de Afdeling advisering van de Raad van State plus de drie extra leden die zijn aangewezen door de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Deze drie leden nemen overigens ook actief deel aan de wekelijkse vergaderingen van de Afdeling advisering van de Raad van State.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.