Al het nieuws

Regering niet eens met veranderen wet voor homohuwelijk

Van onze correspondent
Oranjestad - De regering heeft woensdagavond laat gereageerd op het cassatieberoep tegen Fundacion Orguyo. De behandeling van die zaak is vandaag.

homohuwelijkDe inzet is het openstellen van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht. De regering ziet geen wettelijke grondslag om de wet te veranderen.
Fundacion Orguyo had eerder deze week laten weten dat ze aanwezig is bij de behandeling die in Den Haag plaatsvindt. Het Land Aruba is in beroep gegaan tegen de beslissing van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 6 december 2022. Het Hof stelt dat op Aruba een huwelijk ook door twee personen van gelijk geslacht moet kunnen worden aangegaan.
Volgens het Hof is in de wetgeving van Aruba het huwelijk gereserveerd voor personen van verschillend geslacht. Dit is, aldus het Hof, geen schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het is echter wel in strijd met het algemene verbod op discriminatie uit de Staatsregeling van Aruba. Op basis hiervan heeft het Hof opgelegd dat de wetgeving op Aruba moet worden aangepast, zodat een huwelijk niet alleen kan worden aangegaan door twee personen van verschillend geslacht maar ook door twee personen van gelijk geslacht.
De regering van Aruba vindt dat dit vonnis niet past bij het staatsrechtelijk beginsel van de scheiding der machten, omdat het Hof in feite op de stoel van de wetgever is gaan zitten. De beslissing om het huwelijk open te stellen voor personen van gelijk geslacht is voorbehouden aan de wetgever van Aruba. Dat zijn de regering en de Staten gezamenlijk.
Volgens de regering mag een rechter niet zomaar komen aan het discriminatieverbod van Aruba. Het is niet aan de rechter om te beslissen hoe bepaalde delen van het Burgerlijk Wetboek van Aruba ingevuld en toegepast moeten worden. Bovendien meent de regering dat het Hof de voorgestelde ingreep in de Arubaanse wetgeving zwaar onderschat. Volgens het Hof zijn er slechts enkele bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek die moeten worden aangepast. De regering is het hier niet mee eens. Een volwaardige openstelling van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht vergt een veel meer omvattende wetstechnische operatie. Het gaat niet alleen om de artikelen uit het BWA, maar ook om andere landsverordeningen en uitvoeringsregelingen nodig is. Zonder wettelijke grondslag is een dergelijke aanpassing volgens de Arubaanse regering niet mogelijk.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.