Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Meer dan 70 afvalcontainers zijn afgelopen zaterdag 16 september in St. Cruz gevuld tijdens de tweede editie van de afvalinzamelactie ‘Baki den Bario’. Volgens het ministerie van Natuur kwamen meer dan 500 voertuigen op de activiteit af.

ARUBaki‘Baki den Bario’ (vrij vertaald ‘Bak in de Wijk’) is een activiteit die deel uitmaakt van de nationale schoonmaakcampagne ‘Limpi Limpi’ (vrij vertaald ‘Echt schoon’). Het doel van Baki den Bario is om bewoners in alle districten de mogelijkheid te geven om zich gemakkelijk van hun afval te doen. Het gaat om afval dat anders in tuinen van woningen blijft liggen of in de mondi terechtkomt. Om dit doel te bereiken, zet de overheid op vastgestelde zaterdagen afvalcontainers neer op strategische punten. Elke keer is het een andere locatie. Medewerkers van Bureau City Inspectors (BCI) begeleiden het inzamelen van het afval.
Met de schoonmaakcampagne Limpi Limpi wil de overheid burgers bewuster maken van het belang om afval gescheiden in te zamelen. Deze methode helpt om het afval sneller te verwerken en om herbruikbare materialen uit het afval te vissen.
Veel bewoners van St. Cruz maakten vorige week zaterdag gebruik van de mogelijkheid. Ze brachten bouwmaterialen, metaal, groenafval, autobanden en zelfs karton. Minister Ursell Arends (Raiz) van Natuur is zeer tevreden over de opkomst en over de vele containers die zijn gevuld. Daarnaast ziet hij dat de bevolking de inzamelingsactie van de overheid waardeert en er gebruik van maakt.
Tijdens Baki den Bario is ook Fundacion Pa Nos Comunidad aanwezig. Zij controleren of tussen het weg te gooien afval spullen zitten die bruikbaar zijn voor andere mensen. Zoals meubels, kleding en speelgoed. Serlimar werkt ook mee aan Baki den Bario. Zij staan er met een stand waar klanten hun rekening kunnen betalen. Ook kunnen klanten bij deze stand een aanvraag indienen om afval thuis op te halen, als het te groot was om naar de container te brengen.
Noord is de volgende locatie waar de containers worden geplaatst. www.trashtocasharuba.org/limpilimpi


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.