Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Gouverneur Alfonso Boekhoudt heeft dinsdag het Parlementaire Jaar 2023-2024 geopend. Hij ziet voor het land veel uitdagingen en wenst het parlement succes om dit om te zetten in kansen. Hij vroeg de parlementariërs ook om respectvol te zijn en het goede voorbeeld aan de samenleving te geven.

F19ARU toespraak gouverneurHet was voor het parlement de 38ste opening van het nieuwe jaar. Boekhoudt begon zijn toespraak met een verwijzing naar macht. ,,De leden van het parlement hebben samen met de regering de wetgevende macht. Deze macht is door de bevolking gegeven. Dat is iets groots en delicaat. Het is een enorme verantwoordelijkheid om de principes van de rechtsstaat te verdedigen, te beschermen en behouden.”

De gouverneur ging in op democratie. ,,Dit is waardevol en gaat verder dan de kleur of samenstelling van welke regering en volksvertegenwoordiging dan ook. Het gaat om overtuiging, respect, vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en inclusiviteit. Dit is cruciaal om als land eenheid te tonen, om op te staan en achter onze principes te staan. Wie sterk genoeg is, heeft de taak om de burgers te helpen die kwetsbaar zijn, geen stem hebben of niet dezelfde kansen krijgen.”

Boekhoudt vindt dat er geen ruimte is voor intolerantie of voor gebrek aan respect. ,,Er wordt veel gebruik gemaakt van de anonimiteit van sociale netwerken. Dat doen parlementariërs ook. Het parlement moet echter wel beseffen dat zij een reflectie zijn van de samenleving en dus de eersten zijn die het goede voorbeeld moeten geven.”

Daarna ging de gouverneur in op diverse thema’s die in de samenleving spelen. De economische ontwikkelingen voor 2024 zijn positief. ,,Dit is terug te zien in de begroting van 2024 die het parlement heeft ontvangen. De personeelskosten blijven in het gewenste kader, maar de rente is een zorg. Het is goed om te zien dat de nationale schuld is verminderd.”

De onderhandelingen met Nederland om de covid-schuld te herfinancieren, ziet de gouverneur als een kans. ,,De relaties met het Koninkrijk zijn belangrijk, maar afspraken en overeenkomsten moeten wel een voordeel opleveren voor ons land.”

De Arubaanse economie draait op de natuur, dat besef groeit. ,,Aruba wil duurzamer worden. Het is aan ons om de natuur te beschermen en ons sterk te maken tegen klimaatverandering. Toekomstige projecten mogen de natuur niet schaden.”

De gouverneur ziet ook dat het ondernemersklimaat duurzamer wordt. ,,Ondernemers moeten gelijke kansen hebben om met hun bedrijf verder te komen. Concurrentie en marktwerking zijn goed, ook voor de consument. De kleine Arubaanse economie blijft samenwerken met andere landen, zodat de voordelen in de regio goed kunnen worden benut.” Boekhoudt noemde ook San Nicolas en de binnenstad van Oranjestad. Beide gebieden worden aangepakt en verder ontwikkeld. ,,Parkeerplaatsen en recreatiemogelijkheden voor de bevolking en voor burgers zijn belangrijk.”

Onderwijs is bezig met vernieuwingen. ,,Dat is de beste manier om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Studenten moeten de beste kansen krijgen om verder te komen.”

De gouverneur gaf in zijn toespraak ook aandacht aan de afschaffing van de slavernij. ,,De regering heeft dit voor het eerst op nationaal niveau herdacht.” Boekhoudt verwees naar de commissie die aandacht vraagt voor slavernij en in contact is met de Nederlandse regering voor subsidies om projecten op dit gebied te realiseren.

Veiligheid was een ander thema dat in de toespraak naar voren kwam. ,,De regering heeft de taak om de veiligheid en bescherming van burgers te garanderen. Dat zal het komende jaar zichtbaar worden in technologie.” De gouverneur noemde het cameraproject en de radar en zei dat deze projecten al positief resultaat hebben opgeleverd. Het aantal delicten is verminderd. Boekhoudt ziet een uitdaging op personeelsgebied. Justitie heeft te weinig personeel. In de begroting van 2024 moet geld worden vrijgemaakt om diverse justitiediensten te kunnen versterken. Ook moet er aandacht blijven zijn voor ongedocumenteerde personen en voor mensen die bezig zijn om legaal op het eiland te blijven.

De gouverneur ziet dat gezinnen steeds meer geld nodig hebben om rond te kunnen komen. ,,De regering moet met beleid komen om deze ontwikkeling onder controle te houden.”

Boekhoudt sloot zijn toespraak af met de boodschap dat Aruba historisch gezien altijd in staat is geweest om uitdagingen aan te gaan. ,,Hoe meer kritiek het land krijgt, hoe beter we in staat zijn om door de ruige wateren te varen. Het is net als de watapana met zijn wortels. De wortels zitten diep en stevig, waardoor de boom bestand is tegen harde wind. De watapana breekt niet, maar wordt sterker.”
,Ik verklaar het Parlementair Jaar 2023-2024 voor geopend. Laten we beslissingen nemen die in het belang van het land zijn en ons helpen om onze democratie te beschermen.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.