Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Hotelketen Iberostar biedt negen studenten van opleidingsinstituut EPI de kans om stage te lopen in Mexico.

ARUEpi1Een deel van de groep - zes van de negen - is afgelopen dinsdag vertrokken. De andere drie studenten vertrekken over een paar weken. De EPI-studenten gaan naar hotel Iberostar Playa Paraiso in Rivera Maya. Ze gaan daar acht weken lang ervaring opdoen en hun kennis van de hotelbranche verder ontwikkelen. Als ze hun diploma van de EPI daarna halen, zijn ze in staat om te werken in belangrijke functies.
De regering gaf dinsdag een persconferentie om de bevolking in te lichten over deze ontwikkelingen op onderwijsgebied. Premier Evelyn Wever-Croes (MEP) ziet deze stage als een geweldige kans voor de EPI-studenten. ,,De ervaring die ze gaan opdoen in het hotel zal hen de rest van hun leven bijblijven. Hun EPI-diploma krijgt meer waarde en ze zullen in staat zijn om op hogere functies in een hotel te gaan werken.”
Bij het akkoord met Iberostar zijn twee ministers van MEP betrokken geweest. Minister van Arbeid Glenbert Croes en minister van Onderwijs Endy Croes zijn enkele maanden begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheden om studenten stage te laten lopen in het buitenland. Zo’n stage biedt de studenten veel ervaring en dat geeft ze later op de arbeidsmarkt meer kansen om in goede functies terecht te komen. De bewindslieden legden contact met hotelketen Iberostar en spraken met de eigenaar, Miguel Fluxa Rossello. Hij raakte overtuigd van het idee en koos vervolgens voor EPI .
Minister Glenbert Croes is heel trots op de studenten die deze kans aangrijpen om naar Mexico te gaan. Hij wenst ze een succesvolle stage toe. De minister bedankt ook Iberostar, omdat ze vertrouwen hebben in Arubaanse jongeren. De minister hoopt dat andere hotelketens het voorbeeld volgen en meer jongeren deze kans geven om stage te lopen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.