Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het uitbreidings- en renovatieproject van het Horacio Oduber Hospital (HOH) is nog steeds niet afgerond. Parlementariër Aquannette Gunn (oppositiepartij MAS) wil dat minister Dangui Oduber (MEP) van Volksgezondheid transparant is. Ze doelt op een eventueel strafrechtelijk onderzoek en vraagt om financiële duidelijkheid.

F17ARU transparantie over HOH nodig,,Deze vragen zijn een poging om de huidige status van het bouwproject van HOH op te helderen. Het is ook een poging om transparantie te krijgen over hoe de situatie wordt beheerd. Het ziekenhuispersoneel en burgers maken zich zorgen over een project dat in vier jaar klaar had moeten zijn, maar waarvoor nog steeds geen opleverdatum is. Ons ziekenhuis is een kwestie van leven of dood en we verdienen een snelle oplossing. Het project is echter in planning en financieel uit de hand gelopen. Het budget begon bij 252 miljoen florin en is inmiddels gestegen naar ongeveer 400 miljoen florin.

Gunn stelt dat het bouwproject in 2014 is gestart en in 2018 had moeten zijn opgeleverd. Tot op heden is het project niet voltooid. De parlementariër trekt om die reden aan de bel. Ze vraagt aan Oduber of hij de Raad van Toezicht van HOH opdracht heeft gegeven om een onafhankelijke partij een forensisch onderzoek te laten uitvoeren naar de gang van zaken van het bouwproject. Als dat zo is, wil de parlementariër weten wat de uitkomst van dat onderzoek is. Ze is benieuwd of er een klacht is ingediend bij het Openbaar Ministerie, zodat er een strafrechtelijk onderzoek kan worden gestart en de verantwoordelijken kunnen worden vervolgd.

De parlementariër noemt ook het geschil tussen het bouwbedrijf OHL Arellano en de Stichting Onroerend Goed Aruba (Soga). Dit geschil zorgde ervoor dat de werkzaamheden voor het renovatieproject werden stilgelegd. Dat had met name betrekking op het gedeelte van het gebouw dat bekend staat als het ‘oude ziekenhuis’. De MAS-parlementariër wil van de minister weten welk bedrag Soga aan het bouwbedrijf heeft betaald op het moment dat beide partijen besloten uit elkaar te gaan.

Gunn heeft ook vragen over mogelijke fraude in het laboratorium van het ziekenhuis. Ze stelt opnieuw de vraag of de Raad van Toezicht opdracht heeft gegeven om een forensisch onderzoek te laten uitvoeren. Dit met het oog op een eventueel strafrechtelijk onderzoek bij het OM.
Het ziekenhuis heeft, aldus de parlementariër, een vitale functie binnen de samenleving. Het is noodzakelijk dat het uitbreidings- en renovatieproject wordt afgerond. Ze wil dat de minister aan het parlement laat weten hoe hij ervoor zorgt dat de patiëntenzorg tijdens de duur van het uitbreidings- en renovatieproject verbetert.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.