Al het nieuws


Van onze correspondent
Oranjestad - Aruba heeft geen fonds om maatregelen of noodhulp te financieren als zich een pandemie of andere ramp voordoet. De regering krijgt het dringende advies om financiële maatregelen te treffen om de gezondheidszorg te kunnen waarborgen.

F18ARU geen fin garanties volksgezondhHet advies is afkomstig van de Algemene Rekenkamer Aruba (ARA), die de resultaten van haar rapport ‘Auditing Implementation of Sustainable Development Goals for Strong and Resilient National Public Health System’ gisteren heeft gepresenteerd in het parlement. Het onderzoek vond plaats in de periode van 25 oktober 2021 tot en met 4 november 2022.

De ARA concludeert dat de Covid-19-pandemie heeft bewezen dat financiële middelen voor Aruba een punt van zorg zijn. ,,Aruba heeft geen speciaal fonds voor noodhulp bij een ramp”, schrijft de Rekenkamer. Door het gebrek aan zo’n paraatheidsfonds, moest de overheid een noodbegroting implementeren om de Covid-19 gerelateerde uitgaven te bekostigen. Dit extra budget is via liquiditeitssteun beschikbaar gesteld door Nederland, in 2020 en 2021. Aruba moest wel aan verschillende voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Een van de voorwaarden is de jaarlijkse structurele verlaging van 60 miljoen florin binnen de begroting van de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV).

Deze verlaging op het budget van de AZV kan gevolgen hebben voor de toegang tot de gezondheidszorg. De overheid moet volksgezondheid waarborgen, ook bij rampen. De ARA is van mening dat het van cruciaal belang is dat de overheid zorgt dat de middelen voor de capaciteit van de gezondheidszorg beschikbaar zijn. ,,Het advies is dat de minister van Volksgezondheid en de minister van Financiën financiële maatregelen treffen om gezondheidszekerheid en universele gezondheidszorg te waarborgen.”

De minister van Volksgezondheid moet, wat ARA betreft, prioriteiten aangeven om de capaciteit binnen de volksgezondheid te versterken. Met andere woorden, hou rekening met de nationale financiële beperkingen. ,,Het is niet noodzakelijk om meer te investeren of nieuwe financiële middelen aan te trekken. De financiële beperkingen van het land brengen met zich mee dat de ministers van Volksgezondheid en Financiën eerst kosteneffectieve opties moeten onderzoeken.” De Algemene Rekenkamer verwijst naar de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zoals de gids ‘Developing a National Financing Strategy: a reference guide’, om de Arubaanse strategie op aan te passen.

Het onderzoek van de ARA richtte zich op de maatregelen van de overheid om het nationale gezondheidszorgsysteem van Aruba veerkrachtiger te maken. De Rekenkamer keek daarbij naar de duurzame ontwikkelingsdoelen Sustainable Development Goals (SDG) 3d. De vraag was of de overheid acties heeft ondernomen om de capaciteit van het gezondheidszorgsysteem te versterken, zodat risico's voor de volksgezondheid kunnen worden voorspeld en voorkomen. Is de overheid daarop voorbereid? Heeft de overheid ervaringen op het gebied van volksgezondheid gebruikt om ervan te leren.
Overigens was Aruba niet het enige land waar deze audit werd gedaan. Onder begeleiding van het International Organization of Supreme Audit Institutions (Intosai) Development Initiative (IDI) werd de audit in 34 landen uitgevoerd.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.