Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Een storing tijdens het testen van het elektrische systeem bij de Recip IV is zeer vermoedelijk de oorzaak geweest van de black-out die Aruba vrijdag trof.

F17 ARUtest bij WEB leidde tot black out1Het Water- en Energiebedrijf (WEB) zei dit een dag na de black-out tijdens een persconferentie.
WEB-directeur Alfredo Koolman en woordvoerder Asja Dongen kwamen zaterdagmiddag naar WEB om deze verklaring aan de pers te geven. Het Antilliaans Dagblad was daarbij aanwezig. Directeur Koolman benadrukte dat dit de uitkomst is van een eerste onderzoek, maar dat WEB dieper gaat onderzoeken wat er is gebeurd. Hij verwacht dat het definitieve onderzoek snel klaar zal zijn. Op de vraag van deze krant hoe snel dat zal zijn, weken, een maand of een half jaar, zei Koolman dat hij binnen twee weken het resultaat verwacht.
Koolman noemde de vele stroomstoringen die in 2022 hebben plaatsgevonden. De laatste was in november. De regering vroeg toen om een audit te laten doen om te achterhalen wat er aan de hand is. Vanuit de Verenigde Staten is een auditteam gekomen, maar zij konden pas begin januari starten met hun onderzoek. ,,Dat onderzoek is bijna klaar. De verwachting is daarom dat het onderzoek naar de stroomstoring van afgelopen vrijdag sneller zal zijn afgerond.”
Terug naar de vermoedelijke oorzaak van de meest recente stroomstoring. WEB legt uit dat de transformator van de Recip IV wordt beschermd door een elektronisch systeem. Daar heeft zich een storing voorgedaan. WEB vermoedt dat die storing de eilandelijke stroomstoring heeft veroorzaakt.
Koolman vertelde zaterdag dat zijn medewerkers bezig zijn met testen. Die testen maken deel uit van de procedures om de Recip IV te optimaliseren. De testen worden uitgevoerd op het beschermende elektronisch systeem. Tijdens het testen vielen twee motoren van Recip IV uit. Deze motoren draaiden op het moment dat ze uitvielen, waardoor het systeem een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit verloor. Het systeem was niet meer in balans en de black-out was het gevolg.
De directeur zei ook dat wordt onderzocht of er sprake is geweest van een menselijke fout. Dat is echter op dit moment niet duidelijk.
Koolman benadrukt dat WEB zich realiseert dat er een economische impact is op het moment dat de stroom uitvalt. Daarvoor maakte het bedrijf vrijdag al excuses en deed dit zaterdag nog een keer. De directeur zei ook dat WEB met nieuwe motoren werkt die sneller na een stroomuitval kunnen worden herstart. ,,Het lukte ons om de machines binnen 1,5 uur weer aan de praat te krijgen. Daarna hadden we nog eens 1,5 uur nodig om de doorgifte van elektriciteit naar Elmar te herstellen. Vervolgens kon Elmar wijk voor wijk Aruba weer aansluiten op het elektriciteitsnetwerk.
Op de vraag wat WEB gaat doen om te zorgen dat er geen black-outs meer plaatsvinden, zei Koolman dat ze nauw samenwerken met de importeur van de motoren, Wartsila. ,,We gaan ook meer de nadruk leggen op de controlesystemen.” De directeur wil daarnaast dat er meer on-the-job trainingen worden gegeven aan het personeel, zodat ze beter in staat zijn om stroomstoringen te voorkomen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.