Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De Arubaanse parlementaire delegatie pleit dat Nederland de financiële Covid-steun aan de eilanden geeft als een gift en niet als een lening. ,,Dit zou onze financiële druk enorm verlichten.” Dat zei Shailiny Tromp-Lee (MEP) die namens de delegatie het woord kreeg tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko).

F14 ARU covid steun gift RESERVEDe rente die Aruba, en ook de andere eilanden, moeten betalen, is een enorme kostenpost. ,,Dit kan onder controle worden gehouden als een deel van de schuld kan worden geherfinancierd en een deel als een gift kan worden gezien. De gesprekken hierover moeten echter nog plaatsvinden. Het kost Nederland niets en het helpt Aruba om de openbaren financiën sneller onder controle te krijgen. We hopen dan ook op steun vanuit politiek Den Haag.”

De realiteit is volgens Tromp-Lee echter dat de onderhandelingspositie van de Arubaanse regering met Nederland lastiger is geworden, nadat het parlement gebruik maakte van haar amendementsrecht om de wet Topinkomens aan te passen. Dat steekt de Staten. ,,Nederland moet niet denken dat het parlement een verlengstuk is van de regering. Dat is - zeker op Aruba - niet het geval. Wij gaan ons recht niet opzij zetten om de onderhandelingen te vergemakkelijken.” Ze kreeg met dit standpunt applaus van de andere delegaties.

,,Nederland maakt het Aruba niet makkelijk en ze vindt dat niet terecht. ,,We moeten de economie aanjagen, we moeten het Landspakket uitvoeren en ons richten op het bereiken van de begrotingsnormen. Den Haag houdt echter nog steeds vast aan de pre-covid-normen en wil geen rekening houden met de huidige economische situatie waarin Aruba zich bevindt. De impact van de Russische invasie in de Oekraïne heeft een enorme impact op de wereld en zeker op Aruba”, zei Tromp-Lee.

Als voorbeeld hield ze de inflatiecijfers voor. Dit jaar is de inflatie 4,3 procent. Volgend jaar wordt een inflatie verwacht van 10,7 procent. ,,De bestaanszekerheid van de bevolking staat onder druk en families komen moeilijk rond.” Toch is het niet alleen maar negatief. Het toerisme gaat goed. ,,We stevenen dit jaar af op een toerismeherstel van 95 procent van het niveau dat we in 2019 hadden.” Volgens Tromp-Lee is dat onder andere gelukt omdat Aruba zich richtte op specifieke toerismemarkten, zoals Canada, Duitsland, Peru, Brazilië, Argentinië en Engeland. ,,De focus lag op vermogende toeristen die een jaarinkomen hebben van 150.000 dollar of meer. Dat heeft gewerkt.”

Tromp-Lee pleitte ook voor meer samenwerking in het Koninkrijk. Ze noemde onder andere het probleem van studenten die in Nederland gaan studeren. ,,Zij moeten makkelijker in staat zijn om van het eiland naar Nederland te gaan. De overheden erkennen de problemen, maar het duurt te lang om tot oplossingen te komen.” Ze gaf als voorbeeld dat Caribische studenten een burgerservicenummer (bsn) zouden moeten krijgen voordat ze naar Nederland gaan. En direct toegang tot de basiszorgverzekering.

Tot slot merkte ze op dat burgers niet begrijpen wat het Ipko doet. ,,We praten jarenlang over dezelfde thema’s, zonder dat er een uitkomst is. Het is aan ons om bij de burger het vertrouwen in het Ikpo terug te winnen.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.