Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Een breed internationaal onderwijsveld wil de komende dagen tot een concrete aanpak komen om Caribische studenten te helpen om in Nederland hun opleiding te halen. De Universiteit van Aruba (UA) is de gastlocatie voor de werkconferentie ‘Studiesucces Caribische studenten’, die vandaag van start gaat.

F14 ARU StudieproblemenJaarlijks beginnen, aldus UA, zo’n 1.600 studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk aan een studie in Nederland. Zij lopen tijdens hun studie tegen veel problemen aan, waardoor ze hun opleiding niet kunnen afronden. Studiekeuze, cultuurverschillen, taal en een gedegen voorbereiding spelen een rol. Het doel van de werkconferentie is om tot een concrete aanpak voor deze problemen te komen. Een online communicatieplatform, waarop best practices komen te staan, moet hierbij helpen. Dit communicatieplatform wordt tijdens de conferentie gelanceerd.

Aan deze werkconferentie, die op 26, 27 en 28 september plaatsvindt, doen alle landen uit het Koninkrijk mee. Onderwijs-minister Endy Croes (MEP) opent de conferentie, zo laat de UA weten.

De UA, de Hogeschool Rotterdam en de regiegroep ‘Studiesucces Caribische studenten’ hebben deze werkconferentie in de afgelopen anderhalf jaar voorbereid, voor een groot deel online. Bij de conferentie is secretaris-generaal Marjan Hammersma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aanwezig, net als vertegenwoordigers van de overheden van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Nederland. Ook rectoren van vier universiteiten en een diverse vertegenwoordiging van het voortgezet onderwijs, het MBO en het HBO doen aan de conferentie mee.

De deelnemende landen willen gezamenlijk ondersteunende programma’s ontwikkelen en met structurele maatregelen, zodat meer Caribische studenten hun studie wel af kunnen ronden. Studenten moeten ook beter worden gemonitord en betere opleidingskansen op de eilanden krijgen.

De studieproblemen van Caribische studenten in het hoger onderwijs zijn al langer bekend. De roep op een goede aanpak klinkt ook al langer. Vorig jaar tijdens het Vierlandenoverleg werd de regiegroep ‘Studiesucces Caribische studenten’ opgericht. In deze regiegroep zitten vertegenwoordigers van de overheid en vertegenwoordigers uit het onderwijsveld van de vier landen. Zij hebben een plan van aanpak ontwikkeld om het studiesucces van de Caribische student te verbeteren. Daarna is een projectgroep met dit plan aan de slag gegaan. Tijdens de werkconferentie zal met de deelnemers worden gedeeld wat de huidige stand van zaken van dit plan van aanpak is.

In december van dit jaar vindt het volgende Vierlandenoverleg plaats, waarin de voortgang van dit onderwijsprobleem verder zal worden besproken.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.