Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De verdachte orthodontist Kawaiah heeft een boete betaald van 25.000 florin. Daarmee is de strafzaak tegen de arts afgedaan. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) laten weten.

F17 orthodontics headerDe orthodontist werd op 22 juni aangehouden door het OM, nadat de Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA) tijdens een controlebezoek ontdekte dat de arts nog steeds aan het werk was. Kawaiah had van de IVA begin juni een verbod opgelegd gekregen om te werken op Aruba, omdat zijn papieren niet in orde zijn. Hierdoor kan hij niet worden ingeschreven in de AruBIG (het Arubaanse beroepenregister voor de medische zorg). Onder andere tandartsen en orthodontisten zijn verplicht om zich in de AruBIG te laten registeren, om op Aruba hun praktijk open te mogen hebben.

De IVA besloot tot de inspectie, nadat ze signalen had gekregen dat Kawaiah ondanks het verbod was blijven werken.
Het OM laat weten dat Kawaiah acht dagen heeft vastgezeten. Hij werd verdacht van ‘valsheid in geschrifte en het verrichten van handelingen in de gezondheidszorg die in strijd zijn met de Landsverordening Kwaliteit in de Gezondheidszorg’. Na die acht dagen werd Kawaiah in vrijheid gesteld.

De strafzaak is met een boete afgedaan. Kawaiah heeft het maximale bedrag van 25.000 florin betaald. Als de zaak voor de rechter was gebracht, had de man mogelijk een taakstraf opgelegd kunnen krijgen of een hogere geldboete.

,,Met het betalen van het maximale bedrag is naar het oordeel van het OM recht gedaan aan de ernst van de feiten. Een strafzaak is niet meer nodig”, aldus het OM in een verklaring.

De AruBIG is een bij wet ingesteld online openbaar register van Directie Volksgezondheid (DVG). Deze instantie controleert de papieren van zorgverleners voordat ze worden ingeschreven. Het register is vrij nieuw en niet alle beroepen vallen er al onder. Artsen, medisch specialisten, tandartsen en orthodontisten, fysiotherapeuten, apothekers en verloskundigen moeten een AruBIG-registratie hebben.