Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Bezuinigingen, minder medische uitzendingen en preventie. Dat zijn thema’s die aan bod komen in de jaarrekening van 2021 van het Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV). Directeur Edwin Jacobs overhandigde het financieel verslag gisteren aan minister Dangui Oduber (MEP) van Volksgezondheid.

F14 ARU AZV presenteert jaarrek 1Daarmee is de AZV binnen de wettelijk gestelde tijd en dat stemt de bewindsman tevreden. De verzekeraar heeft een jaar vol uitdagingen achter de rug. AZV moest bezuinigen en moest voldoen aan de eisen die Nederland stelde. Dat deed de verzekeraar door het ‘5 wave model’ in te voeren. In de jaarrekening is hier aandacht voor. Oduber ziet dat AZV kosten heeft bespaard op medische uitzendingen.

Een uitdaging voor AZV was dat de bevolking van Aruba vergrijst en dat de bevolking niet heel erg gezond is. Minister Oduber signaleerde dat daar iets aan moet worden gedaan, zodat mensen gezonder gaan leven. De focus moet meer op preventie liggen. Daarom is het nationaal preventieplan ingevoerd. De bewindsman verwacht dat de resultaten van dit plan binnen een paar jaar resultaat zal opleveren. Dat zal ook bijdragen aan een betaalbaar AZV.

AZV is bezig met het uitvoeren van het nationaal preventieplan. Een onderdeel van dat plan is dat de uitgaven moeten worden hervormd. Het is een uitdaging voor de verzekeraar, maar wel een noodzakelijke uitdaging om de AZV betaalbaar te houden, zegt de minister. AZV laat weten dat alle informatie ook is gedeeld met het medische veld.

De AZV is een verzekering die, vergeleken met andere landen, veel vergoedt. Iedereen die op Aruba staat ingeschreven in het bevolkingsregister heeft recht op AZV. Dat is een bijzondere situatie, aldus Oduber.

De minister sprak tijdens het aannemen van de jaarrekening zijn waardering uit voor het werk dat Jacobs voor AZV doet. Jacobs is directeur van de Sociale Verzekeringsbank en combineert die functie met de werkzaamheden van directeur van AZV. De zorgverzekeraar steunt de visie en het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, dat gericht is op preventie.