Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het parlement heeft uitleg gekregen over de invoering van het btw-systeem en andere belastinghervormingen. De commissie Fiscale Hervormingen en de minister van Financiën gaven aan de vaste commissie Financiën uitleg over de vernieuwingen.

ARUbtwAruba gaat het btw-systeem invoeren (belasting over de toegevoegde waarde, ook wel VAT (valued added tax) genoemd. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) adviseert Aruba al sinds 2013 om de btw in te voeren. Ook andere internationale instanties geven dit advies al jaren. De druk op het invoeren van btw werd groter tijdens de pandemie. Aruba kon de economische en financiële klap van de pandemie niet alleen te boven komen, maar heeft financiële steun van Nederland nodig. Nederland leende een grote som geld en stelt via het Landspakket voorwaarden aan de terugbetaling. Een van die voorwaarden is dat Aruba btw invoert, om daarmee een solide financiële basis te creëren. Daar is Aruba dus mee bezig, zo werd aan het parlement uitgelegd.
Het internationale advies is dat er meer indirecte belastingen moeten komen. Aruba voerde in 2007 de bbo (belasting op bedrijfsomzetten) in, als een eenvoudige manier van nieuwe indirecte belastingen. Daarna zijn er weinig veranderingen doorgevoerd. Vanuit de samenleving kwam veel kritiek op de bbo, vanwege het cumulatieve karakter.
Minister Xiomara Maduro (MEP) maakte aan de parlementaire commissie duidelijk dat belastinghervormingen een impact hebben op de economie. Daarom kiest de regering ervoor om meerdere belastinghervormingen tegelijkertijd door te voeren. Zoals een hogere belastingvrije voet, van 28.861 florin naar 36.000 florin. Op die manier hoeft 67 procent van de mensen die werken, geen inkomstenbelasting meer te betalen. Ook wordt overwogen om het minimumloon te verhogen en de bijstand.
De Belastingdienst heeft een communicatieplan opgesteld om de belastinghervormingen aan de bevolking te kunnen uitleggen. Dat plan omvat onder andere informatiebijeenkomsten met belanghebbenden. Het plan is ook om een website te lanceren waar informatie over de belastinghervormingen op te vinden is, zodat de bevolking zelf de informatie kan zoeken.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).