Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het parlement heeft uitleg gekregen over de invoering van het btw-systeem en andere belastinghervormingen. De commissie Fiscale Hervormingen en de minister van Financiën gaven aan de vaste commissie Financiën uitleg over de vernieuwingen.

ARUbtwAruba gaat het btw-systeem invoeren (belasting over de toegevoegde waarde, ook wel VAT (valued added tax) genoemd. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) adviseert Aruba al sinds 2013 om de btw in te voeren. Ook andere internationale instanties geven dit advies al jaren. De druk op het invoeren van btw werd groter tijdens de pandemie. Aruba kon de economische en financiële klap van de pandemie niet alleen te boven komen, maar heeft financiële steun van Nederland nodig. Nederland leende een grote som geld en stelt via het Landspakket voorwaarden aan de terugbetaling. Een van die voorwaarden is dat Aruba btw invoert, om daarmee een solide financiële basis te creëren. Daar is Aruba dus mee bezig, zo werd aan het parlement uitgelegd.
Het internationale advies is dat er meer indirecte belastingen moeten komen. Aruba voerde in 2007 de bbo (belasting op bedrijfsomzetten) in, als een eenvoudige manier van nieuwe indirecte belastingen. Daarna zijn er weinig veranderingen doorgevoerd. Vanuit de samenleving kwam veel kritiek op de bbo, vanwege het cumulatieve karakter.
Minister Xiomara Maduro (MEP) maakte aan de parlementaire commissie duidelijk dat belastinghervormingen een impact hebben op de economie. Daarom kiest de regering ervoor om meerdere belastinghervormingen tegelijkertijd door te voeren. Zoals een hogere belastingvrije voet, van 28.861 florin naar 36.000 florin. Op die manier hoeft 67 procent van de mensen die werken, geen inkomstenbelasting meer te betalen. Ook wordt overwogen om het minimumloon te verhogen en de bijstand.
De Belastingdienst heeft een communicatieplan opgesteld om de belastinghervormingen aan de bevolking te kunnen uitleggen. Dat plan omvat onder andere informatiebijeenkomsten met belanghebbenden. Het plan is ook om een website te lanceren waar informatie over de belastinghervormingen op te vinden is, zodat de bevolking zelf de informatie kan zoeken.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.