Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Oppositiepartij AVP heeft maandag tijdens de behandeling van de begroting een motie van wantrouwen ingediend tegen premier Evelyn Wever-Croes (MEP). De fractie verwijt haar op diverse punten niet integer te zijn.

In de motie van wantrouwen, die door de fractie naar de pers is gestuurd, gaat de AVP in op energie, gouden handdrukken, bezuinigingen en onderwijs. De AVP-fractie vindt dat ze zowel als premier en als minister van Energie niet integer heeft gehandeld.
Als minister van Energie voert ze een beleid zonder het parlement en de bevolking te informeren wat de inhoud van dat beleid is. Het is de oppositie daardoor niet duidelijk wat de gevolgen van het energiebeleid zijn op de korte en lange termijn. Ook informatie over de overeenkomst met Eagle LNG is niet met het parlement gedeeld. AVP doelt mede op de keuze om het Water- en Energiebedrijf gedurende twintig jaar te laten werken met gas, tegen een miljardencontract. De AVP verwijst naar het ‘financieel wanbeheer’ van de algemeen directeur en financieel directeur van WEB, die daardoor moesten opstappen. Van een minister die ook de portefeuille Integriteit heeft en die bovendien jurist is, verwacht de fractie dat ze weet welke maatregelen genomen kunnen worden tegen financieel wanbeheer. Gouden handdrukken horen daar niet bij.
De AVP merkt op dat de WEB-directeuren werden vervangen door familie van de premier, terwijl bij Utiliteiten de partner van een adviseur van de premier de leiding kreeg. Bij RDA is een neef aangesteld als president-commissaris. De vader van de premier - een bekend advocaat - werd de juridisch adviseur bij Utilities. Dit ‘personeelsbeleid’ creëert een situatie van wantrouwen in de integriteit van de regering en wekt de indruk van nepotisme.
Wantrouwen is er ook omdat de premier zonder overleg met belangengroepen 12,6 procent bezuinigde op de salarissen van ambtenaren. Ook bezuinigingen in de zorg werden doorgevoerd zonder overleg te voeren met de medische sector. Vorig jaar juni bemiddelde ze in een zaak van de Stichting Katholiek Onderwijs Aruba, terwijl dat een zaak is van de minister van Onderwijs.
Voor de AVP-fractie zijn dit allemaal thema’s die met integriteit te maken hebben en waarin de premier het vertrouwen niet meer krijgt.

aruwantrouwen


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.