Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Premier Evelyn Wever-Croes (MEP) heeft besloten toch te reageren op de schorsing van een ambtenaar bij het parlement. ,,Ben je integer, dan moet je handelen. Als je niet handelt, dan ben je zelf het probleem”, zo zei ze. Vanuit de oppositie kreeg ze de afgelopen dagen veel kritiek.

F17ARU parlement,,Normaal gesproken reageer ik niet op zulke zaken. Ik zie echter dat mijn politieke tegenstanders proberen het thema in een politieke richting te duwen. Vandaar dat ik opheldering wil geven”, zo laat Wever-Croes weten.

De premier zegt dat ze door de griffier is benaderd om een schorsingsbrief te tekenen. ,,Het is een standaardprocedure bij de Afdeling Personeelszaken (DRH) om een onderzoek te starten als er een klacht is ontvangen. Dit onderzoek was al gedaan en gaat nog verder. Als er verder niets meer wordt gevonden, zal de schorsing worden ingetrokken of er wordt besloten om al dan niet een disciplinaire sanctie op te leggen. De betreffende ambtenaar zal over de beslissing worden geïnformeerd.” Wever-Croes noemt geen enkele keer de naam van de ambtenaar.

De premier vindt het belangrijk dat alle ambtenaren een neutrale positie innemen op het werk. ,,Het is niet toegestaan om politieke werkzaamheden te verrichten. Alle ambtenaren worden geacht dit te weten.” Als minister krijgt Wever-Croes regelmatig te maken met zulke zaken. ,,Het is een vervelende beslissing om iemand te moeten schorsen. Maar het hoort bij mijn werk. Als we een integer Aruba willen, moeten we stoppen met vragen te stellen als een overheidsdienst actie onderneemt. Als we elke keer rekening moeten houden met wie we kennen, dan bevrijden we ons nooit van corruptie. Heeft een persoon achteraf toch niets fout gedaan, dan worden alle beschuldigingen ingetrokken.”

,,Ben je integer, dan moet je handelen. Het maakt niet uit of het een man of vrouw is, familie of een collega van je eigen partij. Als je niet handelt, dan ben je zelf het probleem. Ik ben niet een minister om populair te doen. Ik wil doen wat juist is.”

AVP-parlementariër Ryçond Santos do Nascimento heeft gisteren opnieuw gereageerd op de schorsing van de ambtenaar en noemt haar bij functie en naam. Het gaat om archivaris Liesje Khemlani. De AVP vindt dat deze schorsing duidelijk laat zien dat ontslagen om politieke redenen aan de orde van de dag zijn op Aruba. In de schorsingsbrief wordt in algemene termen gesteld dat het zou gaan om ‘een mogelijk verrichten van politieke handelingen’. Dit suggereert volgens de AVP dat er geen concrete aanwijzingen zijn en dat het toegangsverbod alleen bedoeld is om ongestoord op zoek te gaan naar dergelijke aanwijzingen.

Het stoort Santos do Nascimento dan ook dat er op de officiële Facebookpagina van het kabinet Wever-Croes II andere beweringen worden gedaan. Khemlani zou de integriteit van het parlement hebben geschonden door politieke werkzaamheden te verrichten voor één bepaalde fractie. ,,Deze beschuldiging is belachelijk, want Liesje helpt iedereen op gelijke wijze. Het is dan ook niet gek dat ze steunbetuigingen krijgt vanuit alle hoeken van onze samenleving. Vanuit AVP, de MAS en Accion 21, maar ook vanuit UPP is verontwaardig gereageerd op deze aanval op Khemlani.”

De AVP gaat nog een stap verder en stelt dat de griffier van de Staten, Herman Hek, door de premier vals is beschuldigd van het instigeren van de schorsing van Khemlani. ,,Het is duidelijk dat het idee om Khemlani de deur uit te werken uit de koker komt van de MEP-fractie en waarschijnlijkheid afkomstig is van Statenvoorzitter Edgard Vrolijk.” Santos do Nascimento legt uit dat het parlement een Commissie Huishoudelijke Aangelegenheden (CHA) kent, die zaken zoals een schorsing eerst moet bespreken, voordat het naar de griffier gaat. ,,De zaak van Khemlani is niet besproken in de CHA. De griffier heeft categorisch geweigerd om de brief met het toegangsverbod te tekenen.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.