Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De bezuinigingen in de zorg leggen een steeds grotere druk op de kwaliteit en veiligheid. De verschillen binnen het Koninkrijk worden daardoor steeds groter. Burgers gaat zorg worden ontzegd en wachtlijsten nemen toe. Tijdens een bezoek van een delegatie van de Eerste Kamer aan Aruba, hebben zorgverleners dit bespreekbaar kunnen maken.

F14 ARU eerstekamerziekenhuis2De delegatie werd geleid door Eerste Kamer-lid Toine Beukering. Zij bezochten zaterdagochtend het Horacio Oduber Hospital (HOH). Het doel van hun komst was om samen met ziekenhuisdirecteur Jacco Vroegop en vertegenwoordigers van andere zorgpartners te praten over de uitdagingen in de Arubaanse zorg. Respaldo, het Outbreak Management Team, Medisch Specialistenvereniging Asha, ImSan en Huisartsenvereniging Hava waren bij het bezoek aanwezig.
Diverse thema’s zijn tijdens een gezamenlijke vergadering besproken. De Arubaanse zorgverleners gaven aan dat het eiland 120.000 inwoners telt, dat er 20.000 illegalen zijn en 1 miljoen toeristen. Zij maken allemaal gebruik van de zorg en van de ziekenhuisfaciliteiten. De grote groep toeristen zou naar de mening van de zorgverleners meer moeten bijdragen aan de zorg. Het probleem met de illegalen is dat zij wel medische zorg krijgen, maar hun rekeningen zijn niet te innen. Veel burgers kampen met een ‘uitdagende gezondheidstoestand’. Er is veel vraag naar geestelijke gezondheidszorg, maar het beschikbare budget schiet tekort. Onder ouderen is sprake van een precaire situatie.
Het is belangrijk dat de zorg betaalbaar en toegankelijk blijft, waarbij niemand wordt uitgesloten en de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. De Arubaanse zorgverleners gaven echter aan dat de kosten van de zorg toenemen. Dit komt door innovatie en door duurdere medicatie. Ook inflatie, importheffingen en het feit dat goed medisch opgeleid personeel schaars wordt, zijn factoren waardoor de zorg duurder wordt.
De steun van Nederland en van Colombia tijdens de covidperiode is aan de orde gekomen. De zorgverleners vertelden aan de Nederlandse delegatie welke kansen zij voor de zorg zien, zowel op Aruba zelf als in de regio. Zo wezen de zorgverleners op het belang van goede scholing voor kinderen. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat er voldoende personeel in de zorg komt. Daarnaast beschikt het ziekenhuis over de HOH-Academy, het interne zorg-opleidingscentrum.
Het thema van good governance in en buiten de zorg kwam ook aan de orde. De zorgpartners hebben de wens uitgesproken om samen met Nederland te blijven zoeken naar oplossingen voor zorg, onderwijs en veiligheid op Aruba. Alle stakeholders en beleidsmakers moeten keuzes, veranderingen en moeilijke beslissingen stimuleren.
Voorafgaand aan de gesprekken kreeg de Nederlandse delegatie een rondleiding door het HOH. Verdeeld in twee groepen, spraken de Eerste Kamer-leden met medewerkers van de nieuwe Intensive care Unit (ICU), de kinderafdeling en het LabHOH. De look-and-feel van het ziekenhuis, de gepassioneerde medewerkers en het zorgaanbod konden op enorme waardering rekenen van de delegatie.
Ziekenhuisdirecteur Jacco Vroegop zei na afloop dat het bezoek ‘vol energie’ was. ,,Vanuit de delegatie was een grote erkenning voor de enorme inzet die onze medewerkers hebben geleverd door zorg te verlenen aan de bevolking van Aruba, de illegalen en toeristen. Ik heb er alle vertrouwen in dat met de treffende vragen die werden gesteld en de informatie die wij hebben gegeven, lichtpuntjes ontstaan in de grote uitdagingen die we hebben.”
De delegatie sprak volgens het HOH haar dank uit voor de hartelijke ontvangst en de interessante inzichten. De toezegging is gedaan om de opgedane kennis mee te nemen naar de Eerste Kamer.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.