Al het nieuws

CAft heeft vragen over gevolgen belastinghervorming

Van onze redactie
Oranjestad - Het College Aruba financieel toezicht (CAft) vraagt zich af hoe de belastinghervorming en daarin opgenomen lastenverzwaringen de begroting zal beïnvloeden en welke gevolgen dit zal hebben voor de economische groei.

CFT Gradius,,Het is van groot belang om de overheidsuitgaven in de begroting te beperken, om daarmee middelen vrij te spelen om deze belastinghervorming te accommoderen.”
De hervormingen in het Landspakket zijn volgens het CAft ‘essentieel om de economische groei aan te jagen’. Aruba is voornemens vanaf 2023 belastinghervormingen door te voeren. Vanwege het ontbreken van de informatie over het belastinghervormingsplan kan het CAft geen oordeel vormen of de raming zoals opgenomen in de begroting realistisch is.
Hervormingen in de sociale zekerheid en zorg zijn noodzakelijk, vervolgt het College onder aanvoering van voorzitter Raymond Gradus, om de houdbaarheid van dit stelsel voor toekomstige generaties te garanderen.
De regering-Wever-Croes heeft concrete maatregelen aangekondigd zoals een eigen bijdrage en een positieve lijst om besparingen in de zorg te realiseren. ,,Het is van essentieel belang dat deze maatregelen op de korte termijn worden uitgevoerd”, meldt CAft.
De daaruit voortvloeiende besparingen zijn een ‘eerste stap richting houdbare zorg’ en moeten ervoor zorgen dat het Land Aruba op korte termijn geen bijdrage hoeft te leveren om de tekorten bij de AZV (Algemene Ziektekostenverzekering) aan te zuiveren.
Het College heeft vorige week gesprekken gevoerd met onder andere de gouverneur, de minister van Financiën en Cultuur, de ministerraad en de Statencommissie Financiën, Overheidsorganisatie, Cultuur en Sport. Daarnaast heeft het CAft gesproken met de directies van de Departamento di Impuesto, de Aruba Tourism Authority en het Uitvoeringsorgaan AZV.