Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het gerecht in eerste aanleg heeft gisteren de bouw van het hotel bij Seroe Colorado laten stilleggen. De uitspraak van deze LAR-zaak is voor de betrokkenen ‘onverwachts’, omdat de uitspraak gepland stond voor volgende week.

hotelbouwDe betrokkenen zijn een groep bewoners van Seroe Colorado en Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA). De stichting maakte deze week bekend dat ze zich als partij bij de rechtszaak van de bewoners tegen de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu had gevoegd. In een eerste reactie laat Natasha Silva, chief conservation officer van FPNA, aan het Antilliaans Dagblad weten dat ‘de buurtbewoners hebben gewonnen. Het project is voorlopig gestopt’.
De strijd van de buurtbewoners begon in november 2021, nadat duidelijk was geworden dat projectontwikkelaar Three Rivers Real Estate in 2020 een bouwvergunning van de overheid had gekregen, om in Seroe Colorado een hotel te laten bouwen.
Uit de stukken, die door het gerecht in eerste aanleg beschikbaar zijn gesteld aan de pers, blijkt dat Three Rivers een hotel wil bouwen met 600 kamers en een parkeergarage. De bewoners stellen dat deze bouwvergunning in strijd is met het ROPV (ruimtelijk ontwikkelingsplan, red.), in strijd is met het bouw- en woningbesluit en ze stellen dat het bouwplan de omgeving hindert. Volgens een rapport van Architectenbureau Archiosa zijn bijna alle ingediende tekeningen niet conform de eisen van Dienst Openbare Werken (DOW), in de bouwtekeningen ontbreekt de parkeergarage en op de bouwtekeningen is een onjuiste schalering toegepast. Diverse constructietekeningen ontbreken en conflicterende situatietekeningen zijn goedgekeurd.
Volgens de tegenpartij zijn de bouwtekeningen gewijzigd, waardoor wel aan de gestelde voorschriften wordt voldaan. Diverse overheidsdiensten zijn akkoord gegaan met het bouwplan.
Op basis van deze informatie stelt het gerecht in eerste aanleg dat het niet duidelijk is of de bouwvergunning correct is. Een stempel van de Welstandscommissie, die het bouwplan goedkeurde, is niet voldoende. De tegenpartij heeft erkend dat de Welstandscommissie geen advies heeft gegeven, maar alleen goedkeuring gaf via het routeringsformulier. Volgens de rechter zou op basis hiervan de bouwvergunning moeten worden heroverwogen.
De bewoners stellen ook dat de maximale bouwhoogte van het project wordt overschreden. Op de bouwtekeningen die de tegenpartij gaf, is de hoogte niet duidelijk te lezen. De rechter vindt dat niet goed kan worden vastgesteld of de voorschriften van het ROPV wel of niet in acht worden genomen. De bewoners stellen ook dat het, op basis van de situatietekening, er op lijkt alsof er een hotel van 900 kamers wordt gebouwd in plaats van 600 kamers. Het gerecht in eerste aanleg gaat mee in deze argumenten van de bewoners. In de akte van vestiging van erfpacht staat dat het hotel in twee fases wordt gebouwd. In fase 1 gaat het om 600 kamers. Twee jaar later zou fase 2 beginnen, met de bouw van nog eens 300 kamers. Volgens de rechter mag hierdoor worden aangenomen dat het bouwplan een ander doel dient dan wat volgens de vergunning is goedgekeurd.
De bouwwerkzaamheden zijn al begonnen. Tijdens de behandeling van de rechtszaak werden foto’s, bouwtekeningen en verklaringen overlegd. Volgens de rechter kon niet worden vastgesteld om welk deel van het totale bouwplan de huidige bouwwerkzaamheden gaan. Dat het om een hotel gaat, staat wel vast. Op grond van de huidige bouwvergunning kan de bouw van 600 hotelkamers worden voorgezet, maar dit betekent in de toekomst dat het project niet makkelijk omkeerbaar is. De rechter sluit ook niet uit dat de bouwvergunning geen stand houdt en kan worden ingetrokken. Om die reden heeft de rechter besloten om de bouw van het hotel voorlopig stil te leggen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.