Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De afvalstortplaats Parkietenbos draait zonder hindervergunning en dat is een strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie (OM) zal hier echter nu niet tegen optreden. De huidige minister van Natuur krijgt tot eind 2022 de kans om ‘concrete stappen’ te zetten.

parkietenbosHet OM laat dit weten in een persverklaring, nadat procureur-generaal Bote ter Stege hierover gisteren heeft gesproken met milieuactivist Anouk Balentina. Zij heeft diverse aangiftes gedaan tegen Parkietenbos. Ze heeft van de PG te horen gekregen dat het OM ‘vooralsnog geen geldboete zal opleggen voor het in werking houden van de afvalstortplaats zonder hindervergunning’.
Het OM is bekend met de grote uitdagingen die er zijn als het gaat om de afvalstortplaats, de afvalverzameling en dus het milieu en de natuur op Aruba. Niet in de laatste plaats geldt dat voor de bewoners in de directe omgeving van Parkietenbos. Bij het OM zijn medio 2021 aangiften binnengekomen met betrekking tot de overlast van afvalstortplaats en de in gebruik genomen verbrandingsoven (incinerator).
Naar aanleiding daarvan concludeert het OM dat de natuur- en milieuwetgeving in Aruba achterloopt. De Hinderverordening stamt uit 1988, er is nauwelijks wet- en regelgeving en voor de afvalstortplaats Parkietenbos is geen hindervergunning afgegeven. Dat laatste levert een strafbaar feit op. Het OM heeft hierover onlangs contact gehad met de minister van Natuur. Voor de verbrandingsoven is wel een hindervergunning afgegeven.
Balentina heeft persoonlijk de uitleg gekregen waarom het OM op dit moment niet zal optreden tegen Parkietenbos. Daarna heeft het OM de uitleg in een persverklaring gezet, zodat ook het publiek op de hoogte is. Eén reden is dat de afvalstortplaats al ruim 60 jaar in werking is en sinds 1988, reeds 34 jaar, zonder hindervergunning draait. ,,Het is de taak van het OM strafbare feiten op te sporen en te vervolgen, maar daarbij geldt wel het uitgangspunt dat de inzet van het strafrecht het ultimum remedium is. Het is dus iets dat wordt ingezet als alle andere mogelijkheden al geprobeerd zijn.” Naar het oordeel van het OM is het nog niet zover. De Hinderverordening 1988 geeft de overheid immers mogelijkheden tot het inperken van de overlast. Daarbij zal het opleggen van een geldboete het probleem van de afvalstort en de bewoners van het Parkietenbos ook niet oplossen. Daarvoor zijn echt andere en fundamentele oplossingen nodig.
De regering heeft, zo stelt het OM vast, plannen op het gebied van de natuur. Minister Ursell Arends (Raiz) van Natuur heeft meerdere malen publiekelijk aangegeven dat hij concrete stappen wil zetten als het gaat om de afvalstortplaats, de afvalverzameling en dus het milieu en de natuur op Aruba. Hij is in overleg met het parlement, met diverse stakeholders en met de bewoners van Parkietenbos. De minister heeft laten weten dat dit een lang proces zal zijn.
Het OM is van mening dat er wel snel duidelijkheid kan komen over een hindervergunning van de afvalstortplaats, hoewel het OM begrijpt dat dit ook tijd kost. Het besluit is daarom genomen om eind 2022 opnieuw een afweging te maken over de verdere afdoening van de aangiften.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.