Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Parlementsvoorzitter Edgard Vrolijk (MEP) heeft vanuit Nederland het Arubaanse parlement opgeroepen voor een bijeenkomst over het gascontract dat tussen Water- en Energiebedrijf (WEB) en Eagle LNG (gas) is gesloten.

F17 ARU parlementAVP-leider Mike Eman van de oppositie zegt dat dit democratisch onmogelijk is en dat Vrolijk het parlement daarmee hindert om haar werk te doen. Eman maakt zich zorgen over de manier waarop de minister van Energie, Glenbert Croes (MEP), heeft gehandeld bij de totstandkoming van het gascontract. Zijn fractie en de andere oppositiefracties van MAS en Accion21 hebben om die reden een openbare vergadering aangevraagd bij de voorzitter van het parlement en geen bijeenkomst.
Eman legt uit dat het parlement in een openbare vergadering de mogelijkheid heeft om voor of tegen de deal met Eagle LNG te zijn. Tijdens deze vergadering kan ook een motie van wantrouwen worden ingediend, tegen de regering of tegen de minister. Dat is ook de reden waarom de Staten, en vooral de oppositie, verbaasd waren toen ze een oproep ontvingen voor een ‘bijeenkomst’.
De AVP-leider heeft het idee dat de regering en parlementsvoorzitter Vrolijk bang zijn om een openbare vergadering op te roepen, omdat de kans er is dat er een motie van wantrouwen tegen minister Croes wordt ingediend. Volgens Eman is dat de reden dat Vrolijk opriep voor een bijeenkomst. Echter, Vrolijk bevond zich op dat moment in Nederland en mag niet als voorzitter handelen. Bij afwezigheid van de voorzitter moet de waarnemend-voorzitter handelen.
,,Vrolijk kan dus helemaal geen oproep sturen voor een bijeenkomst.” Eman vindt de gang van zaken bijzonder ernstig, omdat het tegen de democratie in gaat. Het parlement moet een minister (kunnen) controleren en in staat zijn om een minister naar huis te sturen als dat noodzakelijk is. Er moet dus een openbare vergadering komen om het parlement zijn werk te laten doen.