Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Oppositiepartij AVP wil huursubsidie invoeren. Voor huurders bij woningbouwstichting FCCA bestaat zo’n subsidie al, maar deze regeling moet ook gaan gelden voor privéwoningen en appartementen.

F17 ARU straatPartijleider Mike Eman en parlementariër Gerlien Croes werken aan een initiatiefwet Huurtoeslagregeling. De overheid biedt al een reparatietoeslag en schoolkinderentoeslag. Beiden toeslagen zijn ingevoerd door de AVP-regering om de koopkracht van mensen met een laag inkomen te versterken. Eman en Croes hebben nu schriftelijke vragen gesteld aan minister van Algemene Zaken Evelyn Wever-Croes (MEP) over de mogelijkheid om een systeem van huursubsidie te introduceren. Families met een laag inkomen moeten met deze subsidie de garantie krijgen dat ze een goede, veilige en betaalbare woning kunnen vinden.

Uit de ‘Household Survey’ van de Centrale Bank van Aruba (CBA) van juli blijkt dat huishoudens te maken hebben met een groot koopkrachtverlies. De vaste kosten voor huishoudens maken nu voor 61 procent deel uit van het huishoudbudget. Huurkosten zijn de grootste vaste last en huurders komen steeds moeilijker rond. De prijzen van bouwmaterialen zijn bovendien drastisch gestegen en ook dit is van invloed op huurprijzen. Eman en Croes willen weten wat de regering vindt van de alarmerende stijging van de vaste lasten van het huishoudbudget.

Uit de Censo 2020 blijkt dat ruim 22 procent van de gezinnen in een huurwoning of -appartement woont. De AVP wil cijfers zien over het aantal mensen dat in een huurwoning van FCCA woont en het aantal huurders van een privé huurwoning of - appartement. Ziet de regering een relatie tussen de stijgende prijzen van bouwmaterialen en de stijgende prijzen van huurwoningen, willen Eman en Croes weten.

Uit de Household Survey blijkt ook dat 36 procent van de gezinnen schulden heeft en zich zorgen maakt over hun financiën. Eman en Croes willen weten hoeveel van deze schulden te maken hebben met achterstallige betaling van de kosten voor huurwoningen en -appartementen.

De twee politici spreken de minister van Algemene Zaken aan op de VN-doelstellingen in het kader van de duurzame ontwikkeling (SDGs). Eén van die doelstellingen is dat iedereen toegang moet hebben tot adequate, veilige en betaalbare woningen. Eman en Croes willen weten hoe de regering deze doelstelling op Aruba gaat bereiken.

,,De ontwikkeling van de prijzen voor huurwoningen veroorzaakt een nog grotere financiële en sociale crisis voor veel gezinnen”, zegt AVP. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat gezinnen tussen 2017 en 2021 bijna 500 florin extra moeten hebben om in de kosten voor levensonderhoud te kunnen voorzien. Anno 2021 is het bedrag voor een gezin 4.817 florin, in 2017 was dat nog 4.338 florin. ,,Deze verhoging is zorgwekkend, zeker in de wetenschap dat veel gezinnen op Aruba juist achteruit zijn gegaan in hun inkomsten.”

De AVP constateert een ander zorgwekkend effect. Cijfers van het ‘4th Quarter Demographic Report’ van het CBS laten zien dat er sinds 2017 een aanzienlijke stijging is van personen met de Nederlandse nationaliteit die zich uitschrijven uit het bevolkingsregister van Aruba. Vorig jaar schreven 3.113 personen zich uit. AVP vindt dit een hoog cijfers voor een kleine gemeenschap. Eman en Croes willen van de regering weten of er wordt onderzocht wat de oorzaken hiervan zijn.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.