Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De boodschap van gouverneur Alfonso Boekhoudt tijdens de opening van het parlementair jaar, staat volgens AVP-leider Mike Eman ver van de realiteit. Zo werd het woord ‘armoede’ niet genoemd en ook werd niet gesproken over het Landenpakket.

avpIn de boodschap ging Boekhoudt in op de plannen van de regering voor het komende jaar. Het viel Eman op dat het woord ‘armoede’ geen enkele keer is gevallen. Terwijl er veel armoede op Aruba heerst. De oppositieleider zegt dat hij veel huizen heeft bezocht, waar mensen zonder werk zijn. ,,De Centrale Bank heeft onderzoek gedaan, waarbij 30 procent aangaf assistentie nodig te hebben van het Rode Kruis. Meer dan de helft maakt zich zorgen over hun inkomsten in de komende maanden. Ze maken zich niet alleen zorgen over de sociaal-economische situatie, maar vinden ook dat de regering dit negeert.”
Het viel Eman op dat de gouverneur sprak over democratie en dat één keer de verkiezingen voor twijfel zorgden. ,,De gouverneur doelt op de verkiezingen van dit jaar. Het is niet eerder voorkomen dat een samenleving twijfelde aan verkiezingen en aan de democratie”, stelt de AVP-leider. Hij verwijst naar het feit dat de regering aandrong op digitale verkiezingen en dat de bevolking dit afwees. Hij verwijst ook naar het wegnemen van de controles door de politieke partijen bij de diverse stemlokalen. Hij noemt ook het recht van een kiesregister als controlemiddel. Eman benoemt dat er werd aangedrongen op een hertelling, maar dat de regering in de tussentijd koos voor de optie om de stembiljetten te vernietigen. Toen AVP in beroep wilde gaan, was dat niet meer mogelijk.
De gouverneur heeft in zijn toespraak ook niet genoemd dat Aruba aan een Landenpakket is gebonden. ,,Binnenkort begint de discussie over het introduceren van een btw van 12,5 procent. Dit komt bovenop de bbo, want die wordt niet meer ingetrokken”, stelt Eman. Ook zijn er volgens hem wetswijzigingen op komst om de mogelijkheid van ‘hire and fire’ te hebben. Werknemers kunnen worden geconfronteerd met de mogelijkheid van kortlopende contracten. Dit zorgt allemaal voor onrust.
De regering heeft hier geen aandacht voor. Het is niet genoemd in de toespraak van de gouverneur en het maakt geen deel uit van het komende parlementaire jaar. ,,Dit doet mensen pijn en dat is de reden waarom we zien dat mensen het eiland beginnen te verlaten.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).