Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - AVP-lid Benny Sevinger is vandaag niet beëdigd als nieuw Statenlid. Gouverneur Alfonso Boekhoudt heeft hem niet opgeroepen om de eed af te leggen.
sevinger,,Dit Statenlid zit momenteel in voorlopige hechtenis in het KIA, waardoor hij op dit moment geen invulling kan geven aan zijn ambt als Statenlid”, staat in een persverklaring van het Kabinet van de Gouverneur.
Sevinger is hiervan gisteren schriftelijk door de gouverneur op de hoogte gesteld. Zodra de parlementariër wel in staat is om aan de slag te gaan in de Staten, zal hij worden opgeroepen. In de Kiesverordening staat dat de gouverneur de toegelaten Statenleden oproept om naar het parlement te komen en de eed af te leggen. Die schriftelijke oproep is gisteren naar 20 van de 21 toegelaten Statenleden gestuurd.
Het parlement deed gisteren onderzoek naar de geloofsbrieven van de personen die gekozen zijn tot lid van de Staten. Tijdens dit onderzoek wordt bekeken of ze voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap der Staten. Daarnaast mag een lid geen functie bekleden die in strijd is met het lidmaatschap van de Staten. Het resultaat van het onderzoek van de geloofsbrieven, zo staat in dezelfde persverklaring, is dat alle 21 gekozen Statenleden als lid worden toegelaten. Ook Sevinger wordt dus formeel toegelaten.
De Staatsregeling schrijft voor dat de gouverneur de leden van de Staten beëdigt. Deze leden worden rechtstreeks gekozen door de ingezetenen van Aruba die de Nederlandse nationaliteit hebben en achttien jaar of ouder zijn. Sevinger is op 25 juni gekozen door burgers die gebruik hebben gemaakt van hun kiesrecht. Daarna is hij door de Staten toegelaten als lid van de Staten.
Het parlement nam woensdag officieel afscheid van de huidige parlementariërs van MEP, POR, RED en AVP. De regeringsfractie van MEP laat weten dat het uitdagende jaren zijn geweest, met zonder twijfel 2020 als het jaar met de meeste uitdagingen. De fractie is van mening dat ze altijd goed voorbereid was, inhoudelijke argumenten had en het welzijn van het land vooropstelde. De fractieleden wensen hun nieuwe collega’s die in de fractie komen veel succes. Oppositiefractie AVP stond naar eigen zeggen schouder aan schouder met de bevolking en vocht mee, vooral op het gebied van onderwijs. ,,Bedankt Richard, Robert, Jennifer, Marlon en Michael voor jullie inzet, het maakte verschil.”
De publieke tribune van het parlement is weer toegankelijk voor publiek en pers. Dit heeft te maken met de versoepeling van de Covid-19-maatregelen. Het dragen van een mondkapje is nog steeds verplicht in het gebouw. Eenmaal op de zitplaats kan het mondkapje af. Het parlement vraagt bezoekers wel om de 1,5 meter te respecteren en geen handen te schudden.