Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Eddy Werleman en Tisa LaSorte hebben de informatieopdracht van gouverneur Alfonso Boekhoudt aanvaard. Binnen een week, uiterlijk op 12 juli, brengen de informateurs schriftelijk verslag uit aan de gouverneur over de uitkomst van hun opdracht.

ARUinformateursDe gouverneur heeft Werleman en LaSorte gevraagd om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor de vorming van een stabiel kabinet, dat het vertrouwen geniet van een zo groot mogelijke meerderheid in de Staten. Het nieuwe kabinet moet tot een gezamenlijk beleid komen, dat gericht is op het financieel en sociaaleconomisch herstel van Aruba. De invulling en uitvoering van het Landspakket Aruba heeft daarbij bijzondere aandacht. Verder moet het nieuwe kabinet zo snel mogelijk aan de slag gaan met een aantal urgente zaken.
Als tijdens de informatieronde blijkt dat een dergelijk kabinet kan worden gevormd, dan hebben de informateurs ook de taak om de betrokken politieke partijen een bereidwilligheidsverklaring te laten ondertekenen. In dit document verklaren de partijen dat ze bereid zijn om samen een coalitieregering te vormen.
Na de verkiezingen van 25 juni behaalden vijf politieke partijen één of meer zetels in de Staten. De informateurs gaan zich richten op MEP, AVP, Raiz, MAS en Accion21.
In een reactie heeft partijleider Evelyn Wever-Croes (MEP) Werleman en LaSorte succes gewenst met hun informatieopdracht. De informateurs hebben affiniteit met de publieke sector, de politiek en de private sector. ,,Dit benadrukt het belang van deze sectoren”, vindt de partijleider, die tevens demissionair minister-president is. ,,De fase van informatie breekt nu aan en onze partij MEP is daar klaar voor. We hebben er alle vertrouwen in dat we op korte termijn een regering kunnen vormen. De beste regering die Aruba nodig heeft om stabiliteit en herstel te brengen.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).