Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De directeur van de FCCA heeft recentelijk een samenwerkings- en privacy-convenant getekend met het Veiligheidshuis. De procureur-generaal van Aruba was daarbij aanwezig.
veiligheidshuisVorige maand heeft het Wit Gele Kruis een samenwerkings- en privacy-convenant ondertekend. Zowel de FCCA als het Wit Gele Kruis zijn vaste partners van het Veiligheidshuis.
Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband tussen partners uit de strafketen en de zorgketen. Samen wordt er gewerkt aan de aanpak van de sociale multi-problematiek. Multi-problematiek houdt in dat personen of gezinnen een opeenstapeling van problemen in hun leven hebben. Bijvoorbeeld als in één enkel gezin werkloosheid en huiselijk geweld én verslaving én bejaardenmishandeling voorkomen.
De FCCA weet als geen ander wat er in een wijk leeft. Ze hebben bijna 2.000 woningen in de huur en stappen tijdens controles direct bij de burger in huis. De FCCA ziet de misstanden. De coronacrisis heeft de bestaande sociale problemen verergerd. Veel mensen hadden het al moeilijk en hebben het nu nog moeilijker. Er zijn personen die moeten rondkomen met slechts een paar honderd gulden in de maand. De FCCA helpt op verschillende manieren en is proactief bezig in de wijken.
Doelstelling van het Veiligheidshuis is te werken aan de veiligheid van Aruba door het voorkomen en verminderen van recidive, overlast en criminaliteit. De partners van het Veiligheidshuis zijn het Openbaar Ministerie, Korps Politie Aruba, Directie Sociale Zaken, Directie Voogdijraad, Reclassering, KIA, Bureau Slachtofferhulp, Bureau Sostenemi, Fundacion Guia Mi, FMAA (Fundacion pa Maneho di Adiccion), Respaldo, Wit Gele Kruis, Sociaal Psychiatrische Dienst, FCCA en Bureau Leerplicht. Daarnaast zijn er de flexibele partners zoals (bijvoorbeeld) Fundacion pa Hende Muher den Dificultad, Orthopedagogisch Centrum en Schoolmaatschappelijk werk.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).