Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het Team Sociaal Crisisplan werkt naar eigen zeggen gestructureerd aan verbeteringen met als hoofddoel de kinderen en jongeren van Aruba te beschermen.


arubaDe organisatie richt zich vooral op het ontwikkelen van structuren en wet- en regelgeving om de vele sociale problemen aan te pakken.
Het Sociaal Crisisplan (SCP) werd in 2018 opgericht na de dood van twee kleuters, die door hun stiefvader om het leven bleken te zijn gebracht. Het ging om een probleemgezin, zoals er zoveel zijn op Aruba, en minister Glenbert Croes van Sociale Zaken besloot in te grijpen.
Het plan van aanpak is gebaseerd op een maatschappelijke analyse van de situatie op Aruba, gemaakt door Unicef Nederland in 2018. ,,Unicef wees onder meer op de grote vraag naar veranderingen in de normen en waarden waarmee we onze kinderen opvoeden. Als ouders kiezen we vaak voor het gebruik van geweld om onze kinderen te corrigeren. Het SCP werkt samen met de Comision Vision Pedagogico (Opvoedcommissie) aan de introductie van een programma met zes bouwstenen gericht op de opvoeding van kinderen”, zo legt het team uit.
Unicef concludeerde ook dat er een tekort is aan concrete en betrouwbare data in de sociale sector. SCP bevindt zich momenteel in de laatste introductiefase van het centrale registratiesysteem dat zal gaan dienen als centrale database in de betreffende sectoren. Daarnaast gebruikt ze de resultaten van diverse onderzoeken van lokale academici in de sociale sector.
De resultaten laten zien dat ouders en gezinnen met problematische kinderen vaak begeleiding en hulp nodig hebben. SCP opende in 2020 het Centrum voor Jeugd en Gezin, een multidisciplinair centrum waar ouders, gezinnen, opvoeders en jongeren die met een probleem te maken hebben, worden begeleid.
Een ander probleem was het ontbreken van wetten om kindermishandeling te kunnen melden, om dit op tijd te stoppen. SCP heeft de kinderopvangwet aangepast en verfijnd. Zodra deze klaar is, introduceren ze de beschermingswet in vier sectoren: sociaal, onderwijs, juridische zaken en volksgezondheid. Dit jaar, 2021, wordt de afdeling Kind en Jeugd een realiteit met de handhaving en beheercontrole van deze wetten door de Sociale Inspectie.
Gegevens uit de analyse duiden ook op de enorme verwaarlozing die de sociale sector de afgelopen jaren heeft ervaren, die culmineerde in de enorme hoeveelheid sociale problemen in de Arubaanse gemeenschap. Het is duidelijk dat al deze sociale problemen niet in twee jaar kunnen worden opgelost.
SCP is eind 2018 gestart en heeft met twintig partners continu gewerkt aan in totaal 31 projecten. In het eerste jaar werkten ze aan de verbeteringen en voerden ze veranderingen door in structuur, wetgeving, methoden en management tussen partners in het Sociale Crisisplan.
In het tweede jaar gingen ze, ondanks de gevolgen van de pandemie, verder met de uitvoering van de projecten en de introductie van de verschillende managementmethoden en cruciale wetten voor de bescherming van kinderen en jongeren.
In 2021 gaat SCP door met de afronding van de projecten die deel uitmaken van het programma en met de planning van projecten die vanaf 2022 structureel onder de financiële verantwoordelijkheid van Aruba vallen.
www.scparuba.com

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.