Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - De zorgverleners slaan alarm over de gevolgen van de financiële positie van Aruba. Ze vrezen voor calamiteiten als de bezuinigingen op de zorg niet worden teruggedraaid.

azvAls vereiste vanuit Nederland voor het in aanmerking komen voor de tweede tranche liquiditeitssteun, heeft de AZV opdracht gekregen om 5 miljoen per maand te bezuinigen op de zorgkosten. Dit heeft ertoe geleid dat de AZV een korting van elf procent over de omzet van zorgverleners heeft toegepast ingaande juli tot en met december 2020. ,,Het is nog niet duidelijk of dit voor 2021 ook zal gaan gelden gezien het feit dat de Covid-19-crisis langdurige effecten met zich meebrengt. Naast het feit dat ook de zorgsector solidair wil zijn in deze crisis om het land op de been te houden en bereid is geweest om salaris in te leveren, heeft dit echter ook tot effect dat er minder geld beschikbaar is om aan de vaste lasten te voldoen bestaande uit onder andere de huur/hypotheek, pensioen, gas, water, elektra, maar ook de aanschaf en import van medisch materiaal en medicatie”, schrijven de gezamenlijke zorgverleners in een brandbrief aan de regeringen van Nederland en Aruba en de autoriteiten op het gebeid van volksgezondheid.

De medische sector is volgens hen een essentiële sector die toegankelijk dient te zijn en te blijven voor alle Arubaanse ingezetenen. ,,Daarbij heeft de overheid op Aruba zich middels internationale verdragen gecommitteerd om de toegang tot medisch noodzakelijke zorg te waarborgen als universeel recht van de mens. Zonder de medische sector zullen we op dit moment ook nog met een andere hevige crisis te maken krijgen door gebrek aan zowel reguliere als Covid-19 gerelateerde zorg, wat tot voorkombare complicaties zal leiden en mogelijk doden tot gevolg zal hebben. Tot op heden hebben zorgverleners met hart en ziel doorgewerkt om een zo goed als mogelijk kwalitatieve zorg te kunnen blijven aanbieden, vaak met het risico op besmetting met Covid-19 van zichzelf, familieleden en hun patiënten. Tijdens deze tweede golf willen wij ook zoveel als mogelijk de zorg door kunnen laten gaan.”

Op 26 augustus is het bericht naar buiten gekomen dat de AZV onvoldoende liquide middelen heeft om de medische kosten te dekken en betalingen aan zorgverleners te doen. ,,Alle zorgverleners hebben maximaal 75 procent van het verschuldigde maandbedrag ontvangen, waarbij opgemerkt dient te worden dat dit van het resterende bedrag is dat reeds gekort is met bovengenoemde 11 procent, wat dus neerkomt op een totale korting van 31,2 procent. Dit terwijl de overheid publiekelijk heeft verkondigd dat er tot half september voldoende geld beschikbaar is om aan alle verplichtingen van het land Aruba te voldoen en dat de overheid zelf verantwoordelijk is voor het aanvullen van tekorten bij de AZV”, aldus de briefschrijvers, die vrezen dat alle zorgverleners, waaronder ook HOH, Imsan en de apotheken niet langer hun kosten kunnen dekken en hierdoor gedwongen worden om te korten in de dienstverlening met als gevolg dat de publieke gezondheid in gevaar komt.

Ze zijn ronduit boos over het handelen van de overheid. ,,Tevens hebben wij moeten constateren dat de publieke sector voor de maand augustus wel volledig betaald is. Dit roept ernstige vraagtekens op over waar de prioriteit van de overheid ligt bij het verdelen van de beschikbare gelden die er zijn. Op Aruba lijken de prioriteiten verkeerd te liggen en staat de zorg als laatste in de rij om uitbetaald te worden, waarbij er bovendien nog eens extra wordt gekort. Dit terwijl in de rest van de wereld er juist extra geld beschikbaar komt voor de zorg tijdens de crisis.”

Een ander belangrijk punt is volgens de zorgverleners dat juist nu de staat krap bij kas zit, de overheid ervoor kiest om de AZV Plus in stand te houden voor de werknemers in de publieke sector. ,,Terwijl de gehele publieke sector in stand gehouden wordt door opbrengsten vanuit de private sector waar de grootste klappen vallen. Daar bovenop komt dat van de rest van de bevolking juist een eigen bijdrage verlangd wordt voor het ontvangen van medisch noodzakelijke zorg en het feit dat de rest van de bevolking geen aanspraak kan maken op deze extra vergoedingen die de publieke sector wel ontvangt.”

Om de publieke gezondheidszorg, de zorgverleners en het land Aruba te beschermen slaan de briefschrijvers alarm om het signaal af te geven dat het water hen aan de lippen staat en dat de zorg nu echt om dreigt te vallen. ,,Ondanks dat we begrijpen dat de situatie moeilijk is en dat wij reeds hebben laten zien solidair te zijn met een significante korting op de omzetten, verdient de zorgsector een meer respectvolle behandeling in de huidige situatie waarin deze verkeert. Wij hebben reeds meerdere malen brieven verstuurd aan de AZV en de overheid waarin wij onze zorgen hebben uitgesproken. Wij zijn dan ook teleurgesteld dat er onvoldoende aandacht hieraan is besteed met als gevolg de problemen omtrent de huidige onbegrijpelijke korting van augustus voor de zorgsector. Met de huidige penibele financiële situatie durven wij ons niet eens voor te stellen wat dit voor de komende maanden zal beloven indien er geen akkoord komt met Nederland over structurele financiële steun.”

De zorgverleners willen duidelijk maken dat de situatie in de zorgverlening op een kritiek punt is gekomen en dat zij de verantwoordelijkheid op deze manier niet meer kunnen dragen. ,,Indien er geen gehoor wordt gegeven aan onze noodkreet en structurele steun naar de zorg nog langer uitblijft, zullen wij dan ook genoodzaakt zijn acties te ondernemen om onze patiënten en de structuur van de zorg te beschermen. Dit om te voorkomen dat bij het uitblijven van steun de zorg volledig zal instorten en er onherstelbare schade zal ontstaan waar patiënten de komende jaren de dupe van zullen worden. Het is de verplichting van de overheid, met tussenkomst van de AZV, om de gezondheidszorg voor iedereen op Aruba te garanderen.

Hierbij manen wij onze overheid aan om met onmiddellijke ingang tot een akkoord te komen met Nederland voor een structurele steun in het belang van de publieke gezondheid en het land Aruba voordat er ernstige calamiteiten plaatsvinden. Bij een duidelijk gebrek aan steun zijn wij genoodzaakt de verantwoordelijkheid hiervoor over te dragen op de hiervoor verantwoordelijke bewindsvoerders.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.