Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - Journalist Eddie Peterson, beter bekend als Jan Poets, moet zijn uitlatingen over Gevolmachtigde minister Guilfred Besaril rectificeren. Hij noemde de bewindsman begin juli ongegrond een pedofiel en beschuldigde hem in elk geval van seksueel misbruik. arupoetsJan Poets werkt op Aruba en verspreidt journalistieke boodschappen via radio, televisie en internet. Hij beweerde dat Besaril was vrijgesproken van de aanklacht dat hij kinderen zou hebben misbruikt. Poets legde de kijkers in een videofragment uit dat vrijspraak niet betekent dat de verdachte het delict niet heeft gepleegd, maar dat hij wel schuldig is, maar bij gebrek aan bewijs is vrijgekomen.

De Gevolmachtigde minister vond de uitlatingen onrechtmatig en sommeerde Jan Poets om deze terug te nemen. Poets reageerde dat hij als journalist onderzoek heeft gedaan en de informatie heeft van betrouwbare bronnen. Wel gaf hij toe geen enkel bewijs tegen Besaril te hebben. Besaril eiste in een kort geding dat Jan Poets alles terugneemt op straffe van een dwangsom. Hij voerde aan dat de uitlatingen onwaar en ongefundeerd zijn. Zeer kwalijk vindt Besaril dat Jan Poets hem een pedofiel noemt op de dag dat in Oranjestad een grote demonstratie tegen kindermisbruik werd gehouden. ,,Dit is bewust gedaan om mijn eer en goed naam zoveel mogelijk schade toe te brengen en om daarmee de reputatie en integriteit van Gevolmachtigde minister in twijfel te trekken.” Over de poging tot rectificatie, stelt de Gevolmachtigde minister dat Jan Poets die ontkracht heeft door even later een bericht te plaatsen waarin hij opnieuw als pedofiel werd aangeduid. ,,Ik ben nooit in aanraking geweest met justitie, laat staan dat ik me schuldig zou hebben gemaakt aan welke vorm van pedofilie dan ook.”

Jan Poets bracht ter verdediging naar voren dat hij het gewraakte bericht kort na publicatie heeft verwijderd. Hij zou zelf al hebben ingezien dat hij een fout had gemaakt, door beschuldigingen te posten, zonder dat hij daar bewijs voor had. Hij weet die fout aan een tijdelijke inzinking. De rechter vond het recht van Besaril op bescherming van zijn eer en goede naam zwaarder wegen dan het recht van Jan Poets op vrije meningsuiting en persvrijheid. Jan Poets moet een door de rechter gedicteerde rectificatie opnemen op video en die op dezelfde Facebookpagina plaatsen als het bericht waar het mee begon. Voor elke dag dat dat niet gebeurt, moet een dwangsom van 5.000 florin worden betaald, met een maximum van 100.000 florin. Minister Besaril reageerde tevreden op het vonnis. ,,Deze uitspraak is belangrijk, gezien de ontwikkelingen op sociale media op Aruba. Mensen hebben natuurlijk recht op vrijheid van meningsuiting en de pers heeft persvrijheid. Deze rechten worden beschermd door de grondwet. Wie echter uitlatingen doet die schadelijk zijn en daar geen bewijs voor heeft, maakt zich schuldig aan kwaadsprekerij. Dat kan grote schade toebrengen aan iemands goede naam, zeker in een kleine gemeenschap als Aruba.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.