Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - Aruba moet instemmen met toetreding tot de Rijkswet financieel toezicht (Rft) en nog achttien maatregelen, anders houdt de financiële (nood)steun met onmiddellijke ingang op.

ARU VoorwaardenVolgens minister-president Evelyn Wever-Croes (MEP) heeft haar regering gisteren een 218 pagina’s tellend document ontvangen met de mededeling dat de daarin genoemde maatregelen nog vóór het einde van de week moeten worden doorgevoerd.

De Arubaanse regeringsleider is nog bozer dan een week geleden, toen ze telefonisch van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te horen kreeg wat Aruba allemaal te wachten staat. Ze vroeg Knops op dat moment de opdrachten op papier te zetten, zodat de Nederlandse eisen zwart op wit staan en behandeld kunnen worden. Het kostte de Nederlandse ambtenaren een week om het document op te stellen en Aruba krijgt amper vier dagen om alles uit te voeren.

,,Ik vind het onbehoorlijk. Het is gecompliceerd. Het gaat niet alleen over geld en financiën, maar ook over zaken als onderwijs en justitie”, aldus Wever-Croes, die voor de wekelijkse persconferentie nog geen kans had gezien het lijvige document helemaal door te nemen.

,,Wat er in elk geval in staat, is dat het College Aruba financieel toezicht (CAft) positief geadviseerd heeft over een nieuw steunpakket, naar aanleiding van de bezuinigingen die Aruba heeft doorgevoerd.” Het CAft zou de Rijksministerraad (RMR) hebben geadviseerd om Aruba 204 miljoen florin voor de maanden juli, augustus en september te lenen ter dekking van de acute liquiditeitstekorten van de overheid en de steunmaatregelen.

De bewindsvrouw vertelde ook dat Nederland de zogenaamde Wever-Croes-norm in wetgeving wil hebben verankerd. ,,Daar zijn we wel mee bezig, maar ik weet niet of we die datum halen. We hebben een enorm gebrek aan wetgevingsjuristen. Als Nederland daar nu eens mee zou helpen.” De Wever-Croes-norm houdt in dat directeuren van overheidsbedrijven en –afdelingen niet meer mogen verdienen dan 130 procent van het salaris van de minister-president.

De bewindsvrouw snapt ook niet hoe Knops het verzint om Aruba drie dagen de tijd te geven om dergelijke ingrijpende beslissingen te nemen. ,,De regering kan dit niet alleen beslissen. Ik heb een hele lijst partners die moeten meebepalen welke beslissing voor Aruba de beste is. Woensdag zitten we met de sociale partners en de politieke leiders. Donderdag leggen we alles voor aan het parlement. Dan hebben we alle informatie en meningen bij elkaar en kunnen de Staten hun mening geven.” De Rijksministerraad vergadert vrijdag over de kwestie.