Al het nieuws

Aruba krijgt Rijkswet financieel toezicht (Rft) door strot geduwd

Van onze correspondent

Oranjestad - Aruba moet instemmen met toetreding tot de Rijkswet financieel toezicht (Rft), die al voor Curaçao en Sint Maarten geldt, anders houdt de Nederlandse financiële steun met onmiddellijke ingang op.

ARU Wever CroesVolgens de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes (MEP) kreeg ze deze ‘fast ball’ in het weekend toegespeeld door staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De bewindsvrouw is er nog verbouwereerd van: ,,Ik vind het onbehoorlijk en ik begrijp het niet.”

Eind vorige week kreeg haar kabinet te horen dat het College Aruba financieel toezicht (CAft) positief geadviseerd heeft over een nieuw steunpakket, naar aanleiding van de maatregelen die Aruba heeft doorgevoerd. ,,Er waren alleen nog vragen over de bezuinigingen bij de AZV (Algemene Ziektekostenverzekering) en het investeringsfonds dat we willen opzetten.”

Het CAft heeft de Rijksministerraad geadviseerd om Aruba voor de komende drie maanden 204 miljoen florin te lenen ter dekking van de liquiditeitstekorten van de overheid als gevolg van de coronacrisis alsmede de steunmaatregelen Fase en loonsubsidie. ,,Vervolgens, amper een paar dagen voordat de RMR hierover vergadert en beslist, komt Knops met deze onbegrijpelijke eis.”

Premier Wever-Croes heeft grote moeite met een eventuele overstap van de huidige Landsverordening Aruba tijdelijke financieel toezicht (LAft) naar de Rijkswet (Rft). ,,Het IMF stelt dat de maatregelen die deze landen (Curaçao, Aruba en Sint Maarten, red.) moeten nemen van Nederland, de economie kapot maken. Waarom moeten wij van toezicht dat werkt overgaan naar toezicht dat niet werkt? We houden ons toch aan de afspraken?”

De regeringsleider snapt ook niet hoe Knops verzint om Aruba drie dagen de tijd te geven om een dergelijke ingrijpende beslissing te nemen. ,,De regering kan dit niet alleen beslissen. Ik heb gisteren al de hele dag gesprekken gevoerd met partners die moeten meebepalen welk besluit voor Aruba de beste is. Woensdag (morgen, red.) zitten we met de sociale partners.”

Ze wil nog niet vooruitlopen op de uitkomst: ,,Instemmen met dit toezicht heeft ook bepaalde voordelen. We kunnen dan lenen tegen bijna nul procent. Ik vraag me wel af of Aruba dan óók kan rekenen op sanering van de schulden, net als Curaçao en Sint Maarten in 2010. Intussen verzoek ik iedereen om vooral kalm te blijven en rustig af te wachten wat er gaat gebeuren.”

Wever-Croes heeft Knops gevraagd een en ander op schrift te stellen, maar had gisteren nog niets ontvangen. De RMR vergadert vrijdag 3 juli over de kwestie en over de derde tranche aan noodhulp in de vorm van een renteloze lening.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.