Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - De regering van Aruba is begonnen met de zoektocht naar een nieuwe operator voor de olieraffinaderij in San Nicolas. Investeerders die iets heel anders willen met het uitgestrekte terrein zijn ook welkom.

F06 ARU raffinaderijIn lokale en internationale media wordt geadverteerd via een zogenaamde ‘request for expression of interest’. Die valt uiteen in twee categorieën. Aan de ene kant zoekt de regering belangstellenden die de raffinaderij willen heropenen of die willen investeren in andere vormen van energie. Aan de andere kant wordt een opening aangeboden voor investeerders in een vervangende industrie. Die industrie moet dan wel gelijkwaardige werkgelegenheid en economisch voordeel opleveren.

Als randvoorwaarden voor eventuele nieuwe activiteiten stelt de regering: werkgelegenheid, milieubescherming en overeenstemming met het beleid van het Koninkrijk of de Ofac.

Geïnteresseerden krijgen zes weken de tijd om te reageren. Daarna neemt de overheid vier weken om de ingediende voorstellen te evalueren. Dat betekent dat er half augustus een principeplan zou moeten liggen voor de toekomst van de raffinaderij van Aruba.