Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - Er ligt een plan op tafel om de economie van Aruba het komende jaar overeind te houden. De grootste vakbond van Aruba, Federacion di Trahadornan di Aruba (FTA) heeft het voorgelegd aan de sociale partners.

F13OPARUnoodplanHet noodplan heeft aandacht voor voorkoming van verdere uitbreiding van Covid-19 en de sociale ontwikkeling van de bevolking. In het plan wordt uiteengezet hoe de zware last van de crisis eerlijk over iedereen worden verdeeld.

Cruciaal in het plan is dat werknemers in de private sector 75 procent van hun salaris behouden. Als een werkgever daartoe niet in staat is, past de overheid bij. Dat gaat in de vorm van tweemaal 950 florin. De ene als gift en de andere als lening. Als randvoorwaarden voor overheidssteun wordt gesteld dat een werknemers minimaal het minimumloon moet verdienen en maximaal 75 procent van 6.000 florin. De genoemde bedragen zijn bruto, dus er worden gewoon belastingen en sociale premies over betaald. Als bedrijven in staat zijn hogere salarissen te betalen, kunnen ze een belastingvoordeel tegemoet zien. De lokale banken moeten het geld dat bedrijven nodig hebben voor de salarissen bovenop de staatssteun, aan hen lenen, voor een periode van twee jaar. Banken verlenen ook uitstel van betaling van hypotheken en andere leningen over de maanden april, mei en juni van dit jaar.

De overheid elimineert voor het einde van dit jaar de overtolligheidspool en brengt het aantal adviseurs van de regering terug met dertig procent. Voor alle ambtenaren, trendvolgers en politieke ambtsdragers worden de premies en toelagen geëlimineerd. Daarnaast leveren zij allemaal tien procent van hun salaris in. De salarissen bij de staatsbedrijven worden conform het niveau van de rest van de publieke sector.

Verder is er een serie maatregelen op komst die ervoor moeten zorgen dat mensen kunnen rondkomen en de overheidsfinanciën niet zwaarder worden belast dan noodzakelijk is. Alle huren worden gehalveerd. Serlimar moet ervoor zorgen dat de openstaande rekeningen voor de vuilnisophaal worden geïnd. Er komt een efficiëntiebeleid bij de overheid, en er wordt van zoveel mogelijk externe deskundigen afscheid genomen.

In het plan wordt ook aangedrongen op het doorvoeren van belastinghervormingen, van directe naar indirecte belastingen. Mensen met belastingschulden krijgen korting als ze die nu betalen. Ook wordt overwogen om de staatsbedrijven te privatiseren.

Om in de toekomst minder kwetsbaar te zijn voor het wegvallen van het toerisme, wordt een programma van her- en bijscholing voorgesteld en een voorrangsbeleid voor nieuwe sectoren, waarbij de primaire sector extra aandacht moet krijgen.

Voorgesteld wordt ook om arbeidsmigranten die nu op Aruba werkloos zijn, helpen terug te keren naar het eigen land. De mensen die tijdens de huidige crisis essentieel werk hebben verricht, moeten een bonus van vijftig procent van een maandsalaris krijgen.

Als dit alles bij elkaar niet voldoende oplevert, moet er een solidariteitsheffing komen. FTA-voorzitter Hubert Dirksz hoopt dat dit plan werkbaar is in de ogen van de sociale partners om de sociaaleconomische en financiële gevolgen van de coronacrisis te beperken.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).