Al het nieuws

Van onze correspondent

Den Haag - De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Tweede Kamerfracties van SP en GroenLinks maken zich zorgen over de inperking van de persvrijheid op Aruba. De NVJ stuurde een brandbrief naar premier Evelyn Wever-Croes en de SP en GroenLinks stellen vragen aan minister Raymond Knops van Koninkrijksrelaties.

F13 ARUbaNa het instellen van de avondklok door de Arubaanse regering in verband met de coronacrisis mogen ook journalisten ’s avonds niet meer de straat op. Tussen 21.00 uur en 6.00 uur moeten zij zich beperken tot de informatie die de politie verstrekt. De NVJ vraagt de premier om een uitzondering te maken voor journalisten omdat onafhankelijke informatie in deze tijd cruciaal is.

De Kamerleden Ronald van Raak (SP) en Nevin Özütok (GroenLinks) willen dat de Nederlandse regering bij hulp aan Aruba de voorwaarde stelt dat journalisten, net als in Nederland, een vitaal beroep hebben en in vrijheid hun werk moeten kunnen doen. Ze vragen Knops of hij met hen eens is dat persvrijheid in deze tijd van groot belang is en op basis van welke regelgeving de Arubaanse regering de persvrijheid beperkt.

De Kamerleden vragen verder of het klopt dat Sharina Henriquez van Caribisch Netwerk in de boeien is geslagen en een boete heeft gekregen van 1.000 florin. En ze willen weten waarom de perskaarten (‘werkbriefjes’) voor de Arubaanse pers door de politie niet worden erkend. De boete voor overtreding van de avondklok kan overigens oplopen tot 10.000 florin (ongeveer 5.000 euro).

De NVJ wil het probleem van de perskaarten oplossen door digitaal noodperskaarten op te sturen naar Arubaanse journalisten, zegt bestuurslid Wensley Francisco tegen Caribisch Netwerk. Veel Arubaanse media hebben als tegenmaatregel aangegeven de persconferenties en berichtgeving van de overheid te zullen boycotten zolang de kwestie niet is opgelost.

Francisco is sinds zijn aanstelling als bestuurslid eind vorig jaar bezig om de journalisten van de eilanden onderdeel te maken van de NVJ. Met de daarbij behorende perskaarten en scholing. ,,Het is de bedoeling dat de journalisten op de eilanden in de toekomst worden geholpen met een mentorschap vanuit de NVJ”, zegt Francisco.

Het is niet de eerste keer dat Francisco geluiden over een wankelende persvrijheid op de eilanden hoort. ,,In gesprekken tijdens mijn bezoeken aan de eilanden hoor ik dat journalisten belemmerd worden in hun werk. Dat politici journalisten weren en dat zij soms worden bedreigd tijdens hun werk. Het is tijd om het te gaan hebben over koninkrijksbrede journalistiek.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.