Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - ,,Het CAft heeft voor het eerst sinds 2015, complimenten voor de regering van Aruba ten aanzien van de uitvoering van de begroting.” Zo interpreteert minister-president Evelyn Wever-Croes het oordeel van het College Aruba financieel toezicht (CAft). arubegrotingHet CAft bracht vorige week een bezoek aan Aruba. Volgens de premier voldoet de regering van Aruba aan de normen afgesproken met Nederland. ,,De personeelslasten bleken immers voor 2019 lager dan begroot. Er is 479 miljoen florin begroot, terwijl de werkelijke kosten in 2019 slechts 475,1 miljoen waren.” Gemakshalve vergeet Wever-Croes te melden dat de personeelskosten van het Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan buiten deze personeelskosten zijn gehouden, zeer tegen de zin van het CAft. ,,De personeelskosten van het land inclusief het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan(IBSCP) komen uit op 482 miljoen florin in 2019”, aldus het immer kritische CAft.

Wever-Croes heeft meer goed nieuws te melden: ,,Het tekort, dat maximaal 0,5 procent oftewel 25 miljoen florin mocht zijn, blijkt nu een klein overschot te zijn van een miljoen.” Waar Aruba minder goed op scoort, is de begroting 2020, omdat die nog steeds niet is goedgekeurd. Met de Rijksministerraad is in november 2019 afgesproken dat het streven is om dit eind januari te realiseren. De premier bekent schuld op dit punt: ,,Tijdens het bezoek van minister Knops in januari is een nadere afspraak gemaakt dat dit in februari zal worden gerealiseerd. De regering wacht nog op het advies van de Raad van Advies, en daardoor is nu de afspraak met het CAft dat de begroting uiterlijk 1 april moet zijn vastgesteld. De regering van Aruba deelt de zorgen van het CAft op dit punt en is voornemens om deze achterstand zo spoedig mogelijk in te halen.”

Het CAft heeft wel een conceptbegroting gezien en is daar kritisch over. Voorzitter Raymond Gradus benadrukte dat de begroting die op korte termijn naar het parlement zal moeten gaan, gepaard moet gaan met een adequate onderbouwing. ,,Wat wordt er bijvoorbeeld bespaard op overwerk en hoe?” Hij vindt dat de regering zo snel mogelijk duidelijkheid moet geven over de te nemen belastingmaatregelen, die 111 miljoen florin in het laadje moeten brengen. Van de zijde van de regering is het volgende statement gepubliceerd. ,,Wij delen de zorgen die het CAft heeft geuit ten aanzien van de uitvoering van de begroting 2020, en over de impact van de vergrijzing in de toekomst. Wij zijn tevreden dat de visie van de regering, in combinatie met een stringente begrotingsdiscipline, heeft geresulteerd in het behalen van de normen. Het kabinet-Wever-Croes is het menens in het verduurzamen van de overheidsfinanciën, waarbij de mens centraal wordt gezet. Wij zullen vervolgens samen gaan nadenken over de uitdagingen die voor ons liggen om gezamenlijk tot oplossingen te komen”, aldus een tevreden premier Evelyn Wever-Croes.”

Verantwoordelijk minister Xiomara Ruiz-Maduro van Economische Zaken, Financiën en Cultuur sluit zich daarbij aan: ,,We hebben goede vergaderingen achter de rug. Het CAft is tevreden over het werk dat kabinet-Wever-Croes heeft verzet op het gebied van de financiën.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).