Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft zich laten informeren over de werkzaamheden van Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad (FHMD), het Monumentenfonds en Instituto Medical San Nicolas (Imsan). Het bezoek is onderdeel van een reis aan de Benedenwindse Eilanden, die deze week plaatsvindt.

aruknopsTijdens het bezoek aan FHMD werd stilgestaan bij het belangrijke werk dat hier wordt verricht voor de opvang van kwetsbare vrouwen en kinderen op Aruba die te kampen hebben met huiselijk geweld. Nederland heeft vanuit het rijkspakket voor ondersteunende maatregelen Venezuela, een subsidie verleend om de opvang uit te breiden van vijftien naar bijna veertig personen. Knops: ,,Ik vind het essentieel dat we deze kwetsbare groepen een opvang kunnen bieden, waarbij we volgens de internationale standaarden kunnen opereren.” De stichting draagt zorg voor de opvang van vrouwelijke slachtoffers van onder andere mensensmokkel en huiselijk geweld. ,,FHMD doet belangrijk werk. Ik ben blij dat we als Nederland kunnen bijdragen aan het vergroten van de capaciteit van deze opvang en de opleiding van personeel.”
Onder begeleiding van de directeur van het Monumentenfonds, Anne Witsenburg, werd onder andere een bezoek gebracht aan een gerestaureerde kalkoven in het centrum van Oranjestad. Deze en enkele andere monumenten worden met behulp fondsen uit het Fondo Desaroyo di Aruba (FDA) opgeknapt. Knops: ,,Ik wil stichting Monumentenfonds Aruba feliciteren met de succesvolle afronding van dit project. Het is van belang dat we blijven investeren om de historie van dit land te conserveren.”
De medische voorzieningen van Imsan vormen een welkome aanvulling voor de bevolking van Aruba en de directe regio. Imsan heeft daarbij de keuze gemaakt om zich te specialiseren op enkele terreinen, zoals nierdialyse en radiologische behandelingen. Voor dat laatste wordt nu een centrum opgebouwd, waardoor deze expertise nu naast Aruba ook voor de eilanden in de regio beschikbaar komt. Knops: ,,Deze medische faciliteit is een aanvulling op het bestaande aanbod op Aruba. Dat is goed voor de Arubaanse patiënten en de werkgelegenheid. Ik hoop dat dit centrum een centrale rol kan spelen, in deze specialistische medische zorg voor de regio.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).