Al het nieuws


Van onze correspondent
Oranjestad - Tijdens de vergadering van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko), heeft de voorzitter van de Staten van Aruba, Juan ‘Ady’ Thijsen, een lans gebroken voor betere samenwerking binnen het Koninkrijk. Hij liet doorschemeren dat hij vindt dat de regeringen de kans moeten krijgen hun eigen problemen op te lossen, waarbij de hulp van anderen welkom is, maar niet beperkend mag zijn.

aruipkoThijsen kwam kort nog even terug op de vorige editie van Ipko: ,,Onze laatste bijeenkomst in Den Haag stond hoofdzakelijk in het licht van de ontwikkelingen in Venezuela en de gevolgen die deze kunnen hebben voor onze eilanden en natuurlijk de Geschillenregeling. Op 4 juli 2019 in de late uren van de nacht werd de geamendeerde Rijkswet Koninkrijksgeschillen aangenomen. Voor het verdere verloop van de Rijkswet is het wachten op de behandeling in de Eerste Kamer. De commissie voor Koninkrijksrelaties heeft op 15 oktober 2019 besloten om het voorbereidend onderzoek aan te houden totdat het standpunt van de Rijksministerraad ten aanzien van de reactie van de vicevoorzitter van de Raad van State bekend zou zijn. Wij kijken uit naar enige berichtgeving hieromtrent.
Met betrekking tot de ontwikkelingen in buurland Venezuela blijven wij op Aruba de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden. Helaas is de situatie sinds onze laatste ontmoeting niet verbeterd. Het aanhouden van de spanningen aldaar en een verslechtering van de financiële, economische en sociale omstandigheden drukken nog steeds op de begroting van Land Aruba alsmede op onze maatschappij.”
Om de toestroom van illegalen tegen te gaan heeft de Arubaanse regering de controle van haar grenzen aangescherpt en houdt zij voorlopig haar grenzen dicht voor ieder verkeer tussen Aruba en Venezuela. ,,Waar een wil is, is een weg en de maatregelen die genomen worden werken niet altijd afdoende. Er blijven Venezolanen het eiland op legale of illegale wijze binnenkomen die vervolgens illegaal achterblijven. Een gebrek aan mankracht en financiële middelen blijft een aanhoudend probleem”, aldus Thijsen.
Een ander probleem dat sinds het laatste Ipko nog niet opgelost is zijn de financiële problemen waarmee de eilanden kampen. ,,De komende jaren staan wij voor grote financiële uitdagingen die we met man en macht het hoofd zullen bieden. Voor Aruba staat als primaat het bereiken van gesaneerde overheidsfinanciën en een begrotingstekort conform afgesproken normen.” Als belangrijke voorwaarde om dit doel te bereiken, noemt hij dat Aruba daartoe in de gelegenheid dient te worden gesteld. ,,Zowel de Staten van Aruba als de regering zijn zich van hun verantwoordelijkheden bewust. Bijstand van derden wordt zeer op prijs gesteld maar dient niet beperkend te zijn. Gemeenschappen die met elkaars steun vooruit gaan op voet van gelijkwaardigheid. Het restrictieve leidt slechts tot polarisatie dat geen van ons allen dient. Eerder dienen wij zelfsturing de kans te geven. Doelen voor ogen te stellen en gezamenlijk binnen aangegeven kaders de eigen capaciteiten te benutten om doelen te bereiken en zelf de verantwoordelijkheid dragen. Altijd met als primaat het algemeen belang van onze respectievelijke gemeenschappen en uiteindelijk het algemeen belang van het Koninkrijk. Laten wij Ipko gebruiken om dit doel te bereiken.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.