Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De regering heeft laten weten dat de loon- en inkomstenbelasting per 1 januari 2020 wordt verlaagd. De belastingvrije voet gaat omhoog en de belastingtabellen worden aangepast aan de inflatie.

F18 ARU belastinghervormingOmdat het minimumloon wordt verhoogd tot 1.815,35 florin, stijgt ook de belastingvrije voet. Dat betekent dat iedereen die maandelijks 2.400 florin of minder verdient, geen inkomstenbelasting meer verschuldigd is. Deze aanpassing werkt door in alle belastingschijven.
Daarnaast worden de schijven aangepast aan de inflatie. Concreet betekent dit een verhoging van de verschillende grenzen met vier procent, waardoor de belastingdruk vermindert. Tot en met 2014 werd deze aanpassing aan de inflatie automatisch doorgevoerd. Toen werd de wet aangepast, waardoor de minister van Financiën de discretionaire bevoegdheid kreeg om de tarieven al dan niet aan te passen aan de inflatie.
Volgens de regering passen de nieuwe tarieven in het grotere plan van belastinghervormingen. In dat kader werd de belasting op pensioenen al verlaagd, evenals de grondbelasting. Ook werd de prijs van brandstof afgetopt door het verlagen van de accijnzen. Per 1 januari kunnen burgers en bedrijven ook een verlaging van de energieprijzen tegemoetzien.
Voor bedrijven geldt dat de tijdelijke verlaging van de dividendbelasting van 25 naar 10 procent ook in 2020 van toepassing blijft. Eigenaren van een bedrijf die hun pensioen in eigen beheer opbouwen, kunnen de belasting daarop in 2020 tegen een tarief van tien procent afkopen
De regering hoopt met de maatregelen de koopkracht te stimuleren, waardoor de gekrompen economie weer opkrabbelt in 2020.