Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De vestiging van TNO op Aruba houdt volgende week op te bestaan. De inventaris van het gebouw en het werk worden overgenomen door een lokale maatschap.

tnoMinister Armando ‘Rudy’ Lampe bedankte de medewerkers van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van Aruba. ,,Vijf jaar lang was sprake van een vruchtbare samenwerking, vooral om Aruba duurzamer te maken. Vorig jaar mei hebben we de beslissing genomen om de lopende overeenkomst af te maken en daarna niet meer te verlengen. Nu is het zover.”
De lokale professionals die nu nog in dienst zijn van TNO, hebben zich verenigd in de maatschap Association for Sustainable Development for the Caribbean (ASDC). Zij nemen voor een symbolisch bedrag de inventaris van het gebouw en - veel belangrijker volgens minister Lampe - de onderzoeksresultaten over. De bewindsman bedankte TNO voor deze waardevolle geste en voor de adviezen op het gebied van onder andere smart school, smart community en duurzaam energiegebruik.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).