Al het nieuws

Premier belooft staatsrechtelijke verplichting houdbare overheidsfinanciën
Van een onzer verslaggevers
Den Haag - In hoeverre het de besluitvorming van het kabinet-Rutte en de Rijksministerraad (RMR) heeft beïnvloed of overtuigd, is onbekend, maar de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes (MEP) heeft Den Haag weer veel beloofd. Onder andere een ‘staatsrechtelijke verplichting houdbare overheidsfinanciën’.

aruDat wil zeggen dat in de hoogste wet van Aruba, de Staatsregeling (soort grondwet), een verplichting voor de regering wordt opgenomen om de publieke financiën op orde te hebben. Dat dit een lange en moeizame weg is, schrijft zij er niet bij, maar daarvoor is instemming van twee derde van de 21 Statenleden nodig; in de huidige verhoudingen moet náást de hele coalitie (MEP/POR/RED) ook een flink deel van de oppositie (de politieke aartsrivalen van AVP) instemmen.
,,De Commissie Versterking Democratisch Bestel heeft een eerste ontwerp tot wijziging van de Staatregeling aan mij aangeboden”, schrijft Wever-Croes aan de Nederlandse minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dat betreft ‘Tranche 1’. ,,Dit is goedgekeurd door de ministerraad, en reeds van advies voorzien door de Raad van Advies, en is onderweg naar de Staten.”
Dit ontwerp omvat onder andere de staatsrechtelijke verplichting voor de regering om rechtmatige overheidsfinanciën te realiseren die leiden tot houdbare overheidsfinanciën. ,,Met deze constitutionele verankering van de verplichting tot houdbare overheidsfinanciën dienen ook de Staten alle voorgelegde ontwerpen tot vaststelling van de landsbegroting (of wijzigingen daarvan) te toetsen of deze leiden tot houdbare overheidsfinanciën”, aldus de Arubaanse regeringsleider, die het voorlopig uitblijven van de gevreesde aanwijzing door de RMR vrijdag met een feestje vierde.
,,Dit is een fundamentele shift”, zegt ze zelf over de staatsrechtelijke verplichting tot houdbare overheidsfinanciën in een brief eerder deze maand aan Knops. Zelf is Wever-Croes enthousiast over het plan: ,,Voor het eerst in de geschiedenis van Aruba, en volgens mij ook een novum in het Koninkrijk, zal de regering zich verbinden met de staatsrechtelijke verplichting voor de regering om rechtmatige overheidsfinanciën te realiseren die leiden tot houdbare overheidsfinanciën; dit kan begin 2020 gereed zijn.”

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).