Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Ondanks een hoge mate van financiële stabiliteit en toegang tot financiële basisdiensten, blijft de huidige staat van financiële integratie kwetsbaar op Aruba. Dat blijkt uit onderzoek van de Centrale Bank van Aruba (CBA).
arubageldHet onderzoek naar huishoudens, consumenten en bedrijven beschrijft een situatie waarin basistoegang tot transactie- en depositorekeningen direct beschikbaar is en uitgebreid wordt gebruikt. De toegang tot en (verantwoord) gebruik van kredieten, sparen en verzekeringen blijft echter aanzienlijk achter bij huishoudens en bedrijven. Hoewel contante en kaartgebaseerde betalingen wijdverbreid zijn in de hele gemeenschap, blijft de acceptatie van digitale en mobiele financiële diensten embryonaal.
Volgens de CBA is digitale financiële inclusie van fundamenteel belang voor de opbouw van een duurzame en inclusieve samenleving. Het onderzoeksverslag presenteert een stappenplan voor het versterken van digitale financiële inclusie. Een financiële inclusie nationale strategie (FINS) wordt geschetst voor het bevorderen van duurzame en inclusieve economische ontwikkeling. In de context van dit artikel wordt digitale financiële inclusie gedefinieerd als een institutioneel gecoördineerd beleidgestuurd proces, dat gericht is op het verbeteren van digitale toegankelijkheid en het verbeteren van betrouwbaar, verantwoord en betaalbaar gebruik van financiële producten en diensten, en daarmee vertrouwen en vertrouwen wekken in het formele financiële systeem door financiële integriteit, geletterdheid en onderwijs te bevorderen.
De CBA beschrijft de Arubaanse situatie als hoge dichtheid van filialen, geldautomaten en POS-terminals, hoge acceptatiegraad van internet- en mobiele technologieën en hoge mate van toegang tot transactie- en depositorekeningen. De gebruikers zijn nog vaak gericht op het gebruik van contant geld, met relatief veel bezoeken aan bankfilialen. ,,Toch is er toenemende consumptievraag naar digitale financiële diensten, maar beperkte digitale financiële inclusie van (kleine) bedrijven voor financiering, handel en betalingen.”
Volgens CBA kan de kwaliteit van de financiële dienstverlening een stuk beter. ,,Het wordt gekenmerkt door beperkt financieel gemak (bedrijven), met een aanzienlijke wrijving en inefficiëntie in de regering, het bankwezen en logistieke diensten en transacties. Verder is sprake van matig gemak in het uitvoeren van mobiel bankieren (consumenten) en relatief hoge kosten van bancaire en financiële transacties (bedrijven). Consumenten hebben een beperkt persoonlijk vertrouwen in hun financiële deskundigheid en er is beperkte financiële ruimte voor (voornamelijk jonge re) kleine bedrijven.
In overeenstemming met de algemene beginselen en beleidsmaatregelen ter bevordering van nationale financiële inclusie, heeft CBA de toekomstige staatsarchitectuur voor Arubaanse financiële inclusie ontworpen als een multidimensionaal kader dat uit vier niveaus bestaat, namelijk voorwaarden voor bestuur, infrastructuur en onderwijs; strategische hefbomen voor toegang, gebruik, kwaliteit en vertrouwen; financiële inclusiedoelstellingen en resultaten voor het realiseren van de visie van inclusieve en duurzame economische ontwikkeling.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.