Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De Rijksministerraad (RMR) heeft geen besluit genomen over het financiële toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba. Na een uitgebreide discussie werd het agendapunt doorgeschoven naar 20 september.

arutoezichtGevolmachtigde minister Guillfred Besaril vertegenwoordigde Aruba bij de vergadering van gisteren. ,,Het was geen gemakkelijke vergadering. Ik heb gelukkig wel de positieve cijfers van Aruba naar voren kunnen brengen en het gunstige oordeel van het IMF en Standard & Poor’s.” Volgens Besaril heeft staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties uitgebreid gesproken over zijn wantrouwen richting de regering van Aruba. ,,Op 20 september wordt een beslissing genomen over stappen van de kant van Nederland en Aruba om financieel toezicht te garanderen.”
De Staten van Aruba keurden eerder dit jaar de nieuwe wet op het financieel toezicht goed, maar hingen daar wel een zwaar amendement aan. Het College Aruba financieel toezicht (CAft) rapporteert daardoor niet meer aan de RMR, maar aan de Staten. De staatssecretaris waarschuwde Aruba voor de gevolgen: ,,Ik vrees consequenties voor de rating van Aruba op de internationale markt. Het protocol met de regering was duidelijk. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd.”
In een protocol had de regering van Aruba in november met Nederland afspraken gemaakt over voortzetting van het financieel toezicht door het CAft. Dit zou net als de afgelopen jaren aan de RMR rapporteren over de naleving van de begrotingsregels. De Staten waren daar dus niet van gediend en wijzigden de wet (LAft), zodat de rapportage naar Aruba zelf zou gaan.
Minister-president Evelyn Wever-Croes respecteert de opdracht van de Staten, maar stelt dat de regering zich voor honderd procent aan het protocol houdt. ,,We hebben onlangs het financiële rapport over de eerste helft van dit jaar besproken en daarin is sprake van een overschot. Aruba is dus op de goede weg en Nederland kan gerust zijn.”
De premier liet in een persbericht weten dat de regering bezig is een alternatief te ontwikkelen voor het huidige financiële toezicht, maar dat zoiets tijd nodig heeft. ,,Dat alternatief komt tegemoet aan de zorgen van de Staten en de Ministerraad van het Koninkrijk. Ik ga ervan uit dat minister Besaril het op 20 september kan presenteren.”


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).