Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De regering moet binnen een maand de omzetbelasting bbo verhogen, een belasting op suiker invoeren en minimaal 300 overheidsdienaren ontslaan. Dat staat in een brandbrief van de Nederlandse regering aan minister-president Evelyn Wever-Croes.

laatstekansVolgens nieuwssite 24Ora.com wil de Nederlandse regering niet langer met minister Xiomara Ruiz-Maduro van Economische Zaken, Financiën en Cultuur overleggen, maar alleen nog rechtstreeks met de premier en is de brief dan ook aan haar gestuurd.
Na de recente aanwijzing aan Curaçao, lijkt nu ook het geduld met Aruba een eindpunt te hebben bereikt. De Nederlandse regering eist dat kabinet-Wever-Croes de afspraken nakomt, die in het protocol 2019-2021 zijn vastgelegd. Dat betekent dat de inkomsten nog dit jaar fors omhoog moeten en de uitgaven omlaag.
Concreet staat in het protocol dat de salariskosten niet hoger mogen zijn dan 479 miljoen florin. De Nederlandse regering laat weten niet akkoord te gaan met de ‘rekentruc’ van Aruba om het Sociaal Crisisplan (SCP) buiten de begroting te houden. De Arubaanse regering heeft een deel van het ambtenarenbestand ondergebracht in het SCP en stelde dat de kosten voor deze mensen dus niet meer op de begroting drukten. Het gaat om ruim 300 ambtenaren.
Een belasting op suikerhoudende producten zou nog dit jaar 18 miljoen florin moeten opleveren.
Als het de Nederlandse regering ernst is, zal Statenvoorzitter Juan ‘Ady’ Thijsen het parlement terug moeten laten komen van het zomerreces, om deze crisis op te lossen.
De regering wilde niet reageren op het bericht.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).