Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - Bij de Centrale Bank van Aruba (CBA) zijn de personeelskosten vorig jaar met ruim 2 miljoen florin gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal besteedde de CBA bijna 18,6 miljoen aan personeelslasten, vergeleken met 16,5 miljoen in 2017.

CBA gebouw ArubaAlle categorieën die bijdragen aan de kosten voor het CBA-personeel vertoonden een stijging: de salarissen (inclusief sociale lasten) groeiden van 15,3 miljoen naar ruim 17 miljoen. Aan cursussen, seminars en onderwijskosten werd ruim 812.000 besteed in vergelijking met 655.000 een jaar daarvoor. En ook de ‘overige personeelslasten’ namen toe van 500.000 florin naar 744.000.
Dat blijkt uit de jaarcijfers. Er wordt geen uitleg gegeven voor de fors gestegen uitgaven ten behoeve van de medewerkers. Per 31 december 2018 werken er bijna honderd personeelsleden bij de CBA, met Jane Semeleer als president-directeur aan de top. Om precies te zijn: 98 fulltime medewerkers. Twaalf maanden eerder waren dat er nog 95. Aldus de door Grant Thornton gecontroleerde jaarrekening.
Alles bij elkaar zijn de kosten van de Arubaanse Centrale Bank met ruim 4 miljoen florin gestegen. Over 2018 bedroegen de totale lasten 27,2 miljoen, terwijl deze in 2017 nog 23,1 miljoen waren. Naast de personeelsuitgaven namen de operationele kosten toe van 5,1 miljoen in 2017 naar 6,8 miljoen het afgelopen boekjaar.
Toch realiseerde de CBA een hogere winst. In 2018 werd bijna 9,5 miljoen winst gemaakt, terwijl de Centrale Bank een jaar daarvoor nog 8,8 miljoen onderaan de streep realiseerde. Dit positieve resultaat is het gevolg van hogere rente-inkomsten, maar vooral van meer ‘overige inkomsten’. Deze namen toe van 10,7 miljoen naar 15,1 miljoen
Dit blijkt met name het gevolg te zijn van de zogenoemde ‘exchange rate margin compensation’. Daarmee verdiende de CBA het voorbije jaar 9,7 miljoen (was 5,5 miljoen). Aan ‘foreign exchange revenues’ werd minder binnengehaald, namelijk 1 miljoen (was 1,8 miljoen). Ook de ‘coins revenue’ was minder.
Het balanstotaal van CBA is verruimd van 1.673,7 miljoen per eind 2017 naar 1.806,4 ultimo 2018. De waardering van de goudvoorraad is licht afgenomen, van 258,3 miljoen tot 255,3 miljoen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.