Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De Kamer van Koophandel (KvK) vindt dat de regering overleg moet plegen met de private sector voorafgaand aan de invoering van maatregelen die bedrijven betreffen.

arukvk Het bestuur van de KvK heeft haar bezorgdheid geuit tijdens een gesprek met vicepremier Otmar Oduber.
De KvK heeft de afgelopen tijd persberichten verspreid via de media, waarin de manier van werken van de regering werd gehekeld. ,,Met name het verbod om de omzetbelastingen BBO, BAZV en BAVP op de factuur te vermelden en de onverwachte verhoging van het minimumloon hebben vergaande gevolgen voor de private sector.”
De regering is bezig met de uitvoering van vergaande belastinghervormingen, maar pleegt geen overleg met sociale partners hierover. De KvK vindt dat een slechte gang van zaken. ,,Uiteraard is het belangrijk om via belastinghervormingen de financiële situatie van Aruba te verbeteren. Bepaalde maatregelen treffen echter het bedrijfsleven. Wij vinden het belangrijk dat daar goede communicatie over wordt gevoerd.”
De KvK vindt de beslissing dat omzetbelastingen niet langer op de factuur mogen staan een slechte zaak. ,,Zowel voor bedrijven als hun klanten is vermelding op de factuur transparant en duidelijk. Het is belangrijk dat de regering hierover in gesprek gaat met de belanghebbenden.”
In het gesprek met minister Oduber is besproken dat de recente verhoging van het minimumloon een slechte beslissing is geweest. ,,De private sector kreeg al te maken met veranderingen en hogere kosten en dan komt deze maatregel niet goed uit. De bevolking gaat dit merken in de vorm van hogere prijzen.” De KvK vindt dat dergelijke maatregelen niet van de ene dag op de andere kunnen worden doorgevoerd. ,,Zeker in het geval van het minimumloon speelt mee dat Aruba afhankelijk is van het toerisme en zich in een zeer concurrerende regio bevindt. Hogere salarissen drijven de prijzen op, terwijl de personeelskosten op andere eilanden veel lager liggen. Recent zijn de kosten van levensonderhoud flink gestegen en zowel onze burgers als de toeristen klagen daarover.”
De KvK drong bij de minister aan op goed overleg over de ontwikkeling van de economie. Het enige dat de bewindsman wilde toezeggen was dat de KvK wordt uitgenodigd mee te praten in een commissie voor de ontwikkeling van een nieuwe economische pijler en de introductie van nieuwe niche markets.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.