Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Aruba Birdlife Conservation (ABC) werkt samen met het Global Owl Project aan een nationaal beschermingsproject voor de Arubaanse holenuil, de shoco. Arubaanse vrijwilligers worden opgeleid in Oregon om te leren hoe de uiltjes het beste beschermd kunnen worden.

shocoABC is voornemens om de komende jaren 500 kunstmatige nestplaatsen rond Aruba te plaatsen. Een van de grootste bedreigingen voor shoco’s is hun verdwijnende broedplaatsen, onder andere als gevolg van overbebouwing en ongeplande en ongereguleerde en extreem toegenomen toeristische offroad-recreatie.
De experts van het Global Owl Project hebben al twee workshops gegeven op Aruba en de derde workshop staat gepland voor het einde van 2019.
Gebaseerd op observaties van gedrag en vocalisaties wordt nu aangenomen dat de Aruba burrowing owl, Athene cunicularia arubensis, naar alle waarschijnlijkheid een volledige en afzonderlijke soort uil is. Analyse van DNA, vocalisaties, morfologie en distributie zijn de vier belangrijkste variabelen die worden gebruikt bij het bepalen van een volledige soort. Verder wordt vermoed dat de shoco naar alle waarschijnlijkheid al minstens meer dan anderhalf miljoen jaar op Aruba is, lang voordat een mens ooit voet op ons eiland ooit heeft gezet. Aruba is het enige land binnen het Koninkrijk der Nederlanden met een holenuil.
Naast het Shoco Conservation Project, ontwikkelt Aruba Birdlife Conservation ook een Prikichi Conservation Program, waarover in de nabije toekomst meer bekend zal worden gemaakt. De aantallen van onze prikichis, Aratinga pertinax arubensis (de wetenschappelijke naam), zijn drastisch afgenomen. Net als het Shoco Conservation Project, zal het Prikichi Conservation Project ook leiden tot de plaatsing van een groot aantal kunstmatige nesten rond het eiland.
De shoco werd uitgeroepen tot nationaal symbool van Aruba in 2012 en de prikichi werd uitgeroepen tot de nationale vogel van Aruba in 2017. Van de 270 soorten vogels die zijn geregistreerd voor Aruba, zijn de shoco en prikichi de enige twee endemische ondersoorten die tot Aruba behoren. ABC zet zich in om deze soorten te behoeden voor uitsterven. De samenwerking met het Global Owl Project is daarvoor uitermate belangrijk.
Het Umatilla Depot Burrowing Owl Conservation-programma dat door het Global Owl Project is opgezet, is een succesverhaal over de holenuil. Toen het Global Owl Project werd binnengebracht om te helpen, waren er nog maar drie holenuilennesten te vinden op het depot. Uit de telling van vorig jaar in Umatilla bleek dat er inmiddels meer dan zeventig actieve holenuilennesten op de locatie zijn.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.