Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - AVP-leider Mike Eman verklaarde tijdens een persconferentie eerder deze week dat het niet goed gaat met de economie.

F26 ARU Eman,, Het consumentenvertrouwen is sterk gedaald maar bovendien zijn de meeste Arubanen zeer pessimistisch over hun eigen huidige financiële situatie.”
Eman maakte dit op uit de cijfers van de recente Consumer Confidence Survey (CCS) van de Centrale Bank van Aruba (CBA). ,,De survey constateert in het eerste kwartaal van 2019 een zeer pessimistisch sentiment bij de Arubaanse consument. In het eerste kwartaal van 2019 verslechterde het consumentenvertrouwen enorm.”
,,Als regeringsleider geeft het een enorme voldoening wanneer jouw voorspellingen over de waarde van je beleidsinitiatieven voor de burgers ook werkelijkheid worden. Anders is het wanneer je als oppositieleider waarschuwt voor de gevolgen van slecht beleid en dat dit ook werkelijkheid wordt. Dat gebeurt nu. De cijfers tonen duidelijk aan de maatregelen van de overheid dodelijk zijn voor het vertrouwen en de koopkracht van de burger en voor de investeringen van de bedrijven”, aldus de analyse van Eman.
Het onderzoek van de Centrale Bank toont volgens Eman aan dat de consumenten niet alleen diepbedroefd zijn over hun huidige situatie maar ook zeer pessimistisch zijn over de nabije toekomst. Hij citeerde uit het onderzoek: ,,De Huidige Situatie Index verslechterde gedurende het eerste kwartaal van 2019, met 1,4 indexpunten naar 94,6, waarbij 110 de hoogste en 90 de laagst mogelijke score is. De index voor de huidige persoonlijke financiële situatie sloeg in het eerste kwartaal helemaal om naar ‘pessimistisch’, te weten van 102,5 naar 97,5.”
Volgens de survey waren de respondenten ook zeer pessimistisch over de andere componenten van de verwachtingsindex. ,,De overgrote meerderheid van de respondenten (86,7 procent) verwacht dat de prijzen in de komende zes maanden zullen stijgen”, aldus Eman.
Hij vindt dat de regering verkeerde keuzes maakt. ,,Vanaf het moment dat de regering de route koos van lastenverzwaring, zogenaamd om gaten te dichten, maar uiteindelijk aangewend om opgeblazen uitgaven van hun regering van meer dan 100 miljoen te financieren, hebben wij deze misère voorspeld. En nu gaat het echt doorwerken. Alle andere indicatoren van de CBA, zoals Economic Monitor, Business Survey reports en de inflatiecijfers van de CBS bevestigen de benedenwaartse spiraal waarin de regering MEP/POR/RED Aruba heeft gebracht. Belastingverhogingen leiden tot hoge inflatie, afnemende koopkracht, sterk gedaald vertrouwen bij consumenten en ondernemers en uiteindelijk tot hogere looneisen bij werknemers, wat op haar beurt weer de prijzen omhoogstuwt. Zo stagneert onze economie en wordt de crisis steeds dieper. Er gebeurt hetzelfde als in de vorige MEP-regering.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.