Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Eind deze week wordt Aruba van een lijst met belastingparadijzen van de Europese Unie gehaald, naast de Britse overzeese territoria Bermuda en Barbados. Op 17 mei vergaderen de Financiënministers van de Europese lidstaten over de zogenaamde zwarte lijst.

aruzwartelijstDe drie eilanden werden afgelopen maart aan de lijst toegevoegd, toen er tekortkomingen werden ontdekt in hun belastingregels. Vrijdag staat het schrappen van de drie gepland, omdat ze hun tekortkomingen hebben aangepakt, zorgen voor meer transparantie en belastinghervormingen doorvoeren.
Aruba was de toezeggingen ten aanzien van het aanpassen van het fiscale stelsel niet nagekomen. Daarom hadden de Financiënministers van de Europese Unie (EU) het eiland teruggeplaatst van de grijze naar de zwarte lijst. De EU-ministers van Financiën werkten toen de EU-lijst van niet-coöperatieve belastingjurisdicties bij op basis van een intensief proces van analyse en dialoog onder leiding van de Europese Commissie.
In de loop van vorig jaar beoordeelde de EU 92 landen op basis van drie criteria: belastingtransparantie, goed bestuur en reële economische activiteit, evenals één indicator, het bestaan van een nultarief voor de vennootschapsbelasting. De actualisering toont aan dat het duidelijke, transparante en geloofwaardige proces een echte verandering heeft gebracht. Zestig landen ondernamen actie vanwege de zorgen van de EU en meer dan honderd schadelijke fiscale regimes werden geëlimineerd. De lijst heeft ook een positieve invloed gehad op internationaal overeengekomen normen voor goed belastingbeheer.
Op 17 mei worden de enige drie overzeese territoria van EU-landen geschrapt die op de lijst te vinden zijn. Na het schrappen zullen er nog twaalf gebieden overblijven, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, drie Amerikaanse overzeese gebieden en Oman.
De zwarte lijst werd eind 2017 door de EU in het leven geroepen nadat belastingontwijkingsprogramma’s van grote bedrijven en rijke mensen aan het licht kwamen. Eerst stonden er zeventien landen op, maar tussendoor is de lijst al enkele keren herzien. Landen op de lijst worden strenger gecontroleerd bij transacties met de EU.
EU-landen zelf kunnen niet op de lijst komen, omdat van de lidstaten wordt aangenomen dat ze zich aan de regels houden. Toch werden in maart door het Europees Parlement zeven EU-landen ervan beschuldigd zich te gedragen als belastingparadijzen. Hierbij ging het om Nederland, Luxemburg, Cyprus, Ierland, Malta, Hongarije en België.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).