Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De regering lijkt af te stevenen op een clash met de Nederlandse regering nu de nieuwe landsverordening Aruba Financieel Toezicht niet tijdig klaar is en er zelfs helemaal niet lijkt te komen. Er is geen wetsvoorstel in voorbereiding voor accordering door de Staten van Aruba.

F17 ARU Tekort Wever CroesHet is geen geheim dat het kabinet Wever-Croes weinig moet hebben van het toezicht door het College Aruba financieel toezicht (CAft). Hoewel minister van Financiën Xiomara Ruiz-Maduro zich hield aan de letter van de tot 1 januari van dit jaar geldende afspraken, kreeg ze keer op keer een brief terug met aanvullende vragen, omdat CAft-voorzitter Raymond Gradus de aangeleverde informatie veel te summier vond.
Het CAft is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de overheidsfinanciën van het land Aruba. Het CAft adviseert de regering van Aruba en indien nodig de Staten van Aruba en de Rijksministerraad (RMR) over het door de regering van Aruba gevoerde financieel beleid.
Het CAft vloeit voort uit de afspraken gemaakt in het protocol Nederland-Aruba van 2 mei 2015, het zogenaamde ‘witte donderdag-akkoord’. Het toezicht kreeg een wettelijke basis krachtens de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft). De LAft trad op 2 september 2015 in werking, met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2015. Doel van de constructie is het bereiken van een duurzaam begrotingsevenwicht. Als het zover is, zal, in samenwerking met Nederland, een door Aruba in te stellen Begrotingskamer de taken van het CAft overnemen. De afspraken van 2 mei 2015 hielden ook in dat het CAft een tijdelijk karakter zou hebben die eind 2018 automatisch afliep. Op 22 november 2018 tekenden Aruba en Nederland een samenwerkingsprotocol tot voortzetting van het financieel toezicht voor een periode van drie jaar. De hierin afgesproken nieuwe Arubaanse begrotingsnormen voor de jaren 2019 tot en met 2021 gelden als toets ook wanneer de nieuwe LAft niet tijdig in werking is getreden.
Volgens minister-president Evelyn Wever-Croes is er dus niets aan de hand, omdat de regering zich aan de gemaakte afspraken houdt.

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.