Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Vissers, landbouwers, veehouders en andere beoefenaren van een beroep in de primaire sector, hoeven voortaan geen belastingen meer te betalen. Omzetbelasting, inkomstenbelasting, winstbelasting en invoerrechten hoeven niet langer te worden betaald.
Om ondernemers te stimuleren een landbouw- of veeteeltbedrijf te beginnen heeft de regering op voorstel van de Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij en Markthallen (DLVV), beter bekend als Santa Rosa, besloten de belastingplicht voor de primaire sector af te schaffen. De ministerraad heeft het besluit geformaliseerd en ondertekend.
De ministers Angel Bermudez van Financiën en Overheidsorganisatie en Otmar Oduber van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur vertelden het goede nieuws begin deze week aan de vissers, tijdens de ondertekening van de contracten voor de renovatie van de visserijpier te Zeewijk.
Vanwege de klimatologische omstandigheden telt Aruba slechts een gering aantal agrarische bedrijven. Wat er lokaal verbouwd wordt ligt vooral in de hobbysfeer. Toch is de markt met 110.000 inwoners en een kleine twee miljoen toeristen per jaar groot genoeg voor een rendabele exploitatie. Fiscale stimulansen kunnen daarbij helpen, maar daar blijft het niet bij. Zo wordt de mogelijkheid onderzocht om bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie door middel van filtering grijs water te produceren dat met tankwagens naar boerenbedrijven kan worden gebracht. Ook wordt nagegaan of wateroverschotten van het Water- en Energiebedrijf WEB beschikbaar kunnen komen voor landbouwdoeleinden.
De aanwezige vissers waren blij met de aankondiging van de ministers. ,,Ons beroep geeft geen vast inkomen. Soms vang je weinig, soms meer, maar door de hoge kosten houden we doorgaans onvoldoende over om rond te komen. Nu we geen belasting meer hoeven te betalen ziet de toekomst er veel zonniger uit”, aldus visser Romeo Janga.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).